Eesti 2030: Tallinnast Pärnusse hakkaks viima nii uus kui vana raudtee

Rong

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Reedel toimunud üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ arutelul selgus, et kava kohaselt peaks enne Rail Balticu valmimist uuendama praegust Tallinn-Pärnu raudteed nii, et seal saaks sõita kuni 160 km/h.

Olemasolevat raudteed on vaja uuendada enne, kui Rail Baltic valmib, rääkis siseministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku kt Tavo Kikas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ arutelul Tallinnas, pidades silmas Tallinn-Pärnu vahelist lõiku.

Seega tuleks eeskätt praeguse laiusega raudtee teha nii korda, et seal saaksid rongid sõita 160 km/h. Rail Balticu trass jookseks sellega tulevikus paralleelselt, kuid kattuks kohati.

«Kiiret ühendust on vaja juba enne Rail Balticu väljaehitamist, et oleks suhteliselt ohtlikule maanteele kiire ja ohutu alternatiiv,» põhjendas Kikas.

Veel tuleks planeeringu järgi avada kuni 120 km/h kiirust lubav raudteetrass Tallinn-Rohuküla liinil. Samuti nenditi, et järjest olulisemaks muutub Tallinn-Tartu-Koidula liin, kuna Venemaa on näidanud üles huvi Peterburi juures liiklust vähendada ja suunata see rohkem Peipsi alla.

Kikas seletas, et kohalikud lennujaamad, nagu Pärnu ja Tartu lennujaam, peaksid tulevikus enam keskenduma kaugematele lendudele ning kohalikud lennud võiksid asenduda raudteeliiklusega. Seejuures Ämari lennuväli peaks toimima kui Tallinna lennujaama varulennuväli juhuks, kui Tallinnas maanduda ei saa.

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ on veel ettepanekute faasis, mistõttu võivad selle käigus välja käidud ideed muutuda. Kui ettepanekud on kokku kogutud ning neid ministeeriumitega arutatud, esitatakse see valitsusele kinnitamiseks.

Tagasi üles