Tallinn hakkab detailplaneeringute koostajatele tähtaegu seadma

Planeeringute register.

FOTO: Kuvatõmmis

Tallinna linnaplaneerimise amet hakkas alates 1. maist rakendama planeeringute registri uuendust, mis võimaldab anda detailplaneeringute algatamisettepanekute esitajatele ja planeeringute koostajatele tagasisidet ja seada ülesandeid, näiteks algatamisettepaneku materjalide täiendamiseks või muutmiseks.

Sõltuvalt täiendamise või muudatuse mahust määratakse ülesande täitmiseks tähtaeg.

«Taolise rakenduse eesmärk on vähendada olukordi, kus planeeringute menetlused jäävad planeeringu sisulise koostamise ja muudatuste sisseviimise etapis pikaks ajaks seisma,» ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Registri uuendus aitab lihtsustada ametiasutuste ja projekteerija vahelist koostööd planeeringute menetlemise protsessis ning võimaldab kõigil osapooltel tööjärjel ja tähtaegadel paremini silma peal hoida. «Sageli ollakse ameti peale pahased seoses tähtaegadest mittekinnipidamisega. Kui aga hakata uurima, kus planeering n-ö seisab, siis selgub tõsiasi, et enamjaolt ei asu pudelikael mitte ametis, vaid planeeringust huvitatud isikus või tema poolt palgatud projekteerimisbüroos. Nüüd hakkab amet seadma tähtaegu ka projekteerijaile endile,» lisas Novikov.

Algatatud detailplaneeringu koostajale antakse edaspidi registri kaudu planeeringu koostamise ülesanne koos tähtajaga. Detailplaneering tuleb edaspidi esitada linnaplaneerimise ametile ühe aasta jooksul alates selle algatamisest.

«Ülesannete ja tähtaegade rakendamine ning nende järgimine loob olulise eelduse, et  detailplaneeringud jõuavad kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuseni hiljemalt kolme aasta möödumisel arvates algatamisest. Nii näeb ette ka planeerimisseadus,» ütles linnaarhitekt Endrik Mänd. Nii näeb ette ka planeerimisseadus.

Tallinna linnaplaneerimise amet on planeeringute menetlemise ja ametiasutuste vahelise koostöö abivahendina kasutanud planeeringute registrit juba ligemale 15 aastat.

Tagasi üles