Fotod: Iru elektrijaamas puhkes tulekahju

Täna pärastlõunal puhkes Maardus asuvas Eesti Energiale kuuluvas Iru soojuselektrijaama (SEJ) laadimispunktis tulekahju.

Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Greeni Iru elektrijaama jäätmepõletusjaama prügi vastuvõtuala mahalaadimise keskmises šahtis märgati mõned minutit pärast kella 11 suitsu. Esialgsel hinnangul sai lokaalne põleng alguse punkrisse maha laetud prügikoormast.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul sisaldas koorem  kokkupressitud pakendit, peamiselt kartongi ja vineerist puuviljakaste. «Sinna sekka oli sattunud ka biolagunevaid jäätmeid. Biolagunemisel eraldub soojus, mahalaadimisel sai prügi kokku hapnikuga ja võis toimuda n-ö isesüttimine,» ütles ta ja kinnitas, et koheselt rakendati kõiki vajalikke tehnilisi abinõusid ning alustati tulekolde kustutamisega.

Tulekahju oli Lutsu sõnul lokaalne ja levikuohtu polnud. Samuti polnud ohus inimelud.

«12.45 paiku selgus juba eelnevalt omandatud treeningute põhjal, et oma jõududega pole võimalik põlengut lõplikult kustutada ja vältimaks põlengu eskaleerumist teatati olukorrast häirekeskusele,» rääkis Luts. 

Päästjad reageerisid suurendatud jõududega loetud minutite jooksul. Sündmuskohale saabus kokku viis päästeautot. Paarikümne minuti jooksul said päästjad põlengu kontrolli alla.

Kell 13.40 valmistusid päästjad suurendatud jõude sündmuskohalt ära saatma ja kohale jäävad vähendatud mahus päästeekipaažid. Koostöös päästeametiga tagatakse ohutus objektil ning veendutakse, et tulekolle on lõplikult likvideeritud.

«Tunnustame päästeametit väga kiire reageerimise ja hea koostöö eest. On näha, et eelnevalt läbi viidud ühistest õppustest on olnud kõigile osapooltele kasu,» ütles Eesti Energia AS pressiesindaja Priit Luts 

Iru koostootmisjaama I ehitusjärk valmis 1978. aastal.

Iru SEJ on suurim elektri ja soojuse koostootmisjaam Eestis: selle elektriline võimsus on 190 MW ja soojuslik võimsus 764 MW ning soojuslik võimsus koostootmisrežiimis 398 MW.

Iru SEJ põhikütuseks on segaolmejäätmed ja maagaas. Reservkütusena kasutatakse vedelkütuseid (näiteks rasket kütteõli).

2013. aastal alustas Irus tööd jäätmeenergiaplokk, mis kasutab elektri ja soojuse tootmiseks Eestis tekkivaid segaolmejäätmeid.

Tagasi üles