Tanel Kiik: toimiva hoolekandesüsteemi eeldus on tugevad omavalitsused

Sotsiaalminister Tanel Kiik.

FOTO: Kristjan Teedema

Valitsus vaatab üle sotsiaalministri välja pakutud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamise ettepanekud: vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastust, pakkuda rohkem tuge omastehooldajatele ja plaanitakse edasi arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid. 

Sotsiaalminister Tanel Kiik leiab, et pikaajalise hoolduse olukorra parandamiseks peame looma mõistlikud ja jätkusuutlikud lahendused ning need peavad omakorda lähtuma inimese konkreetsest vajadusest. «Esiteks on oluline toetada just nende teenuste arendamist, mis aitavad inimesel elada võimalikult kaua oma kodus ja olla iseseisev. Teiseks on oluline toetada nende teenuste arendamist, mis aitavad omastehooldajaid, kes oma lähedase abistamise tõttu ei saa ka ise täisväärtuslikku elu elada ega soovitud koormusega tööl käia. Samuti on vaja parandada õendusabiteenuse kättesaadavust, sõltumata sellest, kas inimene vajab seda kodus, hooldekodus või tervishoiuasutuses,» selgitas Kiik, mida on vaja parandada. 

Valitsus andis sotsiaalministeeriumile ülesande esitada koostöös rahandusministeeriumiga täpsustatud ettepanekud, kuidas pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamist rahastada. «Aasta lõpus soovime kabinetis arutada juba konkreetseid lahendusettepanekuid, kuidas suurendada kodus elamist toetavate teenuste ja õendusabiteenuse mahtusid. Riigil on siin kindlasti oluline toetav roll,» sõnas minister. «Toimiva hoolekandesüsteemi eeldus on, et meil on tugevad omavalitsused, kes on võimelised pakkuma oma inimestele kvaliteetseid teenuseid.»

Valitsus kiitis detsembris kabinetinõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumis valminud pikaajalise hoolduse kontseptsiooni. Valdkonna kaasajastamine hõlmab nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist ja teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist. Süsteemi korrastamise eesmärk on tagada abivajajatele vajalik ja püsiv tugi läbi terve elukaare.

Tagasi üles
Back