Maaeluminister algatas erakorralise auditi toiduohutuse kontrolliks

Maaeluminister Mart Järvik

FOTO: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Täna korraldas maaeluministeerium riigikontrolli toiduohutuse auditi alase pressikonverentsi, kus minister Mart Järvik teatas, et algatab toiduohutuse tagamise kontrollimiseks uue auditi. 

«Värske ministrina ei ole ma siia tulnud probleeme eitama, kedagi õigustama ega olukorda ilustama,» ütles Järvik ja lisas, et on otsustanud riigikontrollis väljatoodud puudustele reageerida resoluutselt.

«Just täna siin ja praegu kirjutan teie kõigi ees alla eelmisel nädalal ettevalmistatud käskkirjale erakorralise auditi läbiviimise kohta maaeluministeeriumi süsteemis toiduohutusalase töökorraldusega seotud probleemide välja selgitamiseks,» teatas minister.

Erakorralise auditi viivad läbi nii ministeeriumi siseaudiitorid kui ka kaks sõltumatut eksperti väljaspoolt ministeeriumi ja selle allüksusi.

Järvik kinnitas, et kui auditis tuvastatakse probleemid, siis need kõrvaldatakse. Samuti vihjas ta, et kui selgub tegematajätmisi mõne ametniku töös, siis võetakse need inimesed ka vastutusele. 

«Olen seadnud selge eesmärgi ja ülesande vaadata tervikuna, komplekselt ja kriitiliselt läbi kogu toiduohutuse alane regulatsioon ja protseduurid, kaasa arvatud pädevuste ja vastutuste jaotus kuni konkreetsete ametnikeni välja,» ütles ta.

Käskkirja kohaselt peab audit valmima selle aasta 20. augustiks ning Järviku sõnul sõltuvad tema kui ministri edasised sammud juba auditi tulemustest.

«Lisaks olen andnud kõigile allasutuste juhtidele ülesandeks kanda mulle samaks kuupäevaks ette iga asutuse siseselt ette võetud sammudest riigikontrolli aruandes toodud puuduste kõrvaldamiseks,» lausus Järvik.

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai nõustus riigikontrolli järeldusega, et toiduohutusele tuleb suuremat tähelepanu pöörata, parandada kommunikatsiooni  toiduohutuse riskihinnangute kohta ning anda tarbijale rohkem ja täpsemat informatsiooni.  

«Maaeluministeerium algatab juba sellel nädalal riigiülese töögrupi loomise toiduohutusega seotud probleemide komplekseks läbitöötamiseks,» ütles Kevvai. Ta selgitas pressikonverentsil, et töögruppi kaasatakse nii terviseteadlased kui ka arstid.

Tagasi üles
Back