Haigekassa ja töötukassa nimevahetus on endiselt lahtine

Haigekassa

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ütles, et valitsus praegu aasta tagasi avalikku diskussiooni tekitanud haigekassa ja töötukassa nimevahetustega aktiivselt ei tegele ning teema jõuab valitsuse lauale alles sügisel või uue aasta alguses.

Eelmise aasta juulikuus selgus, et haigekassa ja töötukassa soovivad sel aastal muuta nimed vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulus alguses nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot, augustiks vähendati võimalikke kulusid aga 350 000 euroni, plaaniga katta need asutuste tegevuskuludest.

Praegu pole nimevahetust valitsusetasandil veel arutatud.

«Hetkel pole selles küsimuses kokku lepitud, kuna valitsuse 100 päeva plaanis on palju muid teemasid, mis vajavad tähelepanu,» sõnas sotsiaalminister Kiik ning tõi näidetena näiteks digiresidentuuri käivitamise ja erakorralise pensionitõusu.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Volmer ütles, et sisuliselt on nimevahetus kui selline juba toimunud, sest juba praegu on haigekassa põhitegevuses fookus tervise kiirel taastamisel ja tervise hoidmisel.

Samamoodi on ka töötukassaga, mis pakub üha enam tööturuteenuseid, näiteks karjäärinõustamist ja eri täiendusõppevõimalusi nii töötutele kui ka töötavatele inimestele. Lisaks on töötukassa toeks tööandjatele töötajate leidmisel ja nende oskuste arendamisel.

«Pakutavad teenused toetavad inimesi kogu nende tööelu vältel, mida asutuse praegune nimi ei iseloomusta,» sõnas Volmer.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane sõnas eelmise aasta augusti lõpus Postimehele, et algselt nimevahetusele prognoositud 200 000 eurot oli asutuse kiire hinnang, uus summa peaks olema aga ligi 50 000 eurot.

«Loobusime osast tegevustest nagu näiteks uue nime teavituskampaania, seda on meil meedia aidanud väga aktiivselt teha,» märkis Laane tollal.

Ka töötukassa juht Meelis Paavel sõnas augusti lõpus, et esialgne hinnang oli kiirprognoos.

«Konsulteerisime spetsialistidega ja leidsime odavamad lahendused, mis annavad üsna suure kokkuhoiu,» lisas Paavel. Näiteks otsustati mitte välja vahetada 28 kliendibüroo infotahvleid, vaid katta need uue nimega kleebistega.

Tagasi üles