Elmar Vaheri magistritöö jääb kehtima, kuid hinne läheb alandamisele

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon otsustas täna saata politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri magistritöö õigusteaduse magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjonile uuesti hindamiseks, kuid leidis, et tööd ei ole põhjust tühistada.

Töös esinevatest viitamisvigadest tulenevalt soovitab akadeemiline komisjon hinnet alandada, kuid töö väärib komisjoni hinnangul siiski positiivset hinnet.

Oma otsuse kujundas komisjon lähtudes viitamisvigade ulatusest, nende sisust ja olulisusest töö eesmärkide saavutamiseks, võttes muu hulgas aluseks nii ülikoolisisesed kui ka -välised ekspertanalüüsid.

Tallinna Ülikoolile laekus 18. juunil politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri taotlus sooviga kontrollida oma magistritöö «Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral» vastavust akadeemilistele nõuetele.

Tegemist on Elmar Vaheri ennetava sammuga plagiaadikahtluse hajutamiseks, kuna päev hiljem ilmus Eesti Ekspressis artikkel PPA peadirektori lõputööst, mis avaldas kahtlust, et tegemist võib olla plagiaadiga.

Vaher kinnitas 18. juunil, et tema magistritöö ei ole plagiaat ning ta ei ole teadlikult ühelegi arvukatest allikatest viitamata jätnud. «Olen viimase pooleteise kuu vältel kuulnud jutte justkui minu magistritöö oleks plagiaat. See ei vasta tõele. Tegin oma magistritöö pühendumisega ja heas usus,» teatas Vaher Postimehele.

«Kirjutasin oma magistritöö põhiseaduslikku korda ohustava olukorra tõrjumisest 2011. aastal jõustunud korrakaitseseaduse valguses. Tegelesin oma töö kirjutamisega terve aasta peamiselt nädalavahetustel ja viitasin enam kui 80 allikale, läbi töötasin muidugi palju rohkem materjale. Kvaliteedikontroll oli minu jaoks juhendaja, Tallinna Ülikooli õigusteaduse dotsent Ilmar Selge, kellega arutasime läbi nii töö suunad kui ka erinevad allikad. Teadlikult ei ole ma ühelegi allikale viitamata jätnud,» selgitas Vaher juunis.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sai 2016. aasta jaanuari lõpus Tallinna Ülikoolis õigusteaduse magistrikraadi.

Vaher kirjutas oma magistritöö teemal «Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral» ning kaitses selle 27. jaanuaril hindele A. Õigusteaduse magistrikraad omistati talle järgmisel päeval. 

Vaher on olnud PPA peadirektor 2013. aasta kevadest.  

Tagasi üles