Järjest rohkem inimesi kinnitab turvavöö ka bussis

Turvavöö

FOTO: Kristo Kivisoo/Järva Teataja

Maanteeamet viib igal aastal läbi liikluskäitumise uuringuid, kus uuritakse ka inimeste harjumust kinnitada turvavöö.

Eelmise aasta uuringu tulemustest selgub, et turvavöö kinnitamine auto esiistmel on enamiku sõitjate jaoks tavaline praktika - autojuhtidest kui ka kõrvalistmel sõitjatest teeb seda valdavalt 90-100 protsenti vastanutest. Auto tagaistmel sõites kinnitab reeglina turvavöö 84 protsenti inimestest. Alla 15-aastaste lastega peredest 94 protsenti kinnitab valdavalt turvavöö ka autos sõitval lapsel.

Kuigi autoga sõites on inimesed hoolikad, on teine lugu bussiga liigeldes. Turvavööga varustatud bussides kinnitab turvavöö vaid 43 protsenti bussiga liiklejatest.

Hoolikamad turvavöö kinnitajad on naised ning suuremate linnade elanikud. Auto tagaistmel kinnitavad turvavöö sagedamini eestikeelsed ja Kesk-Eesti elanikud, samuti kinnitatakse nendes piirkondades eeskujulikumalt ka laste turvavöö.

Turvavöö kinnitajaid on vähem meeste ja 15-24-aastaste seas, auto tagaistmel sõitjate puhul ka mitte-eestikeelsete ja Põhja-Eesti elanike seas.

Aastaga on suurenenud nende inimeste osakaal, kes kinnitavad turvavöö selle olemasolul ka bussis.

Teadlikkus bussis turvavöö kinnitamise kohustuslikkusest on 82 protsendil vastanutest. Teadlikumad on ka eestikeelsete maapiirkondade, Põhja-ja Lõuna-Eesti elanikud, vähem teadlikud aga tallinlased (71 protsenti) ja mitte-eestikeelne elanikkond (73 protsenti). Teadlikkus on aastatega üha tõusmas.

Valmisolek kinnitada turvavöö bussijuhi meeldetuletusel on olemas 79 protsendil bussiga liiklejatest. Sarnane oli tulemus ka eelmisel aastal. Valmisolek kinnitada turvavöö bussijuhi meeldetuletuse peale on kõrgem üle 64-aastaste (89 protsenti) ja Ida-Virumaa elanike (92 protsenti) seas.

Uuringu tulemustest selgub, et turvavöö mitte-kinnitamise peamine põhjus bussiga ja auto tagaistmel reisijate seas on harjumuse puudumine, unustamine. Üle poole inimestest tõi välja, et nad ei kinnita turvavööd, kui tegu on lühikese vahemaaga.

Kaasreisijate turvavöö kinnitamist kontrollib sõidukijuhtidest 91 protsenti. Usinamad kontrollijad on kõrgharidusega sõidukijuhid (95 protsenti) ja need, kellel on alla 15 aastaseid lapsi.

Tagasi üles