Valitsus lõpetab neljapäeval Euroakadeemia tegevuse

Euroakadeemia hoone Tallinnas Tondil.

FOTO: Mihkel Maripuu

Valitsusel on kavas neljapäeval tunnistada kehtetuks erarakenduskõrgkooli Euroakadeemia õppe läbiviimise õigus, samas annab riik kahele kõrgkoolile õiguse uute õppekavade alusel õppe läbiviimiseks. 

Kõrgkoolid peavad õppe kvaliteedi tagamiseks läbima vähemalt korra seitsme aasta jooksul institutsionaalse akrediteerimise ehk välishindamise. Euroakadeemia akrediteerimine toimus 2015. aastal, mil kõrgkool akrediteeriti kolmeks aastaks. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hinnangul oli puudusi nii akadeemia juhtimises, töökorralduses kui ka õppetegevuses.

Järgmine akrediteerimine toimus 2018. aastal ning EKKA otsusega Euroakadeemia seda ei läbinud. EKKA hinnangul oli kõrgkooli juhtimises, toimimises ja õppetegevuses olulisi vajakajäämisi ning teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus ja kvaliteet olid eelmise hindamisega võrreldes halvenenud.

Seepeale algatas haridus- ja teadusminister Euroakadeemias riikliku järelevalve, mille tulemused kinnitavad, et kooli õppetegevus ei vasta kõrgkoolile esitatud nõuetele ja on märgatavalt halvenenud. Järelevalve tulemused viitavad süsteemsetele ja pikka aega süvenenud probleemidele õppeasutuse juhtimises, toimimises ja jätkusuutlikkuses.

Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui valitsus on andnud selleks õiguse. Õppe õiguste andmise otsustab valitsus kord aastas. 

Teistele koolidele häid uudiseid

Eelnõu kohaselt antakse õppe läbiviimise õigus uuel õppekaval või uues õppekavagrupis kahele kõrgkoolile. Tartu Tervishoiu Kõrgkool saab tervishoiu õppekavagrupis radiograafia ehk kiiritusravi magistriõppekaval õppe läbiviimise õiguse kuni 31. detsembrini 2022. Tartu Ülikool saab aga sotsiaalteenuste õppekavagrupis bakalaureuseõppe läbiviimise õiguse kuni 31. detsembrini 2022.

Eelnõu kohaselt muudetakse õppe läbiviimise õigusi seoses kahe rakenduskõrgkooli ümberkorraldamisega alates 1. septembrist 2019. Tallinna Tehnikakõrgkoolile antakse üle senised Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppe õigused rakenduskõrgharidusõppes ärinduse ja halduse ning sotsiaalteenuste õppekavagruppides.

Rakenduskõrgkooli Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused nimemuutusega seonduvalt asendatakse eelnõus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nimi Kaitseväe Akadeemia nimega.

EKKA kordusekspertiisi läbis ning tähtajatu õppe läbiviimise õiguse saab Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe.

Määrus jõustub tänavu 1. augustil.

Tagasi üles