Ministrid arutavad kontrolltööde korraldamise korra muutmist koolides

Kontrolltöö. FOTO: Alain ROBERT/SIPA / Alain ROBERT/SIPA/ Scanpix Baltics

Sotsiaalminister ning haridus- ja teadusminister planeerivad tänavu augustis korraldada arutelu määruse muutmise üle, mis puudutab kontrolltööde korraldamist koolides.

Ehkki õiguskantsler asus kontrolltööde korraldamise õiguspärasust uurima juba 2017. aasta veebruaris ja juhtis tähelepanu seda reguleeriva määruse muutmise vajalikkusele, pole seda valitsuse vahetumise tõttu seni tehtud.

Õpilased on oma avaldustes välja toonud, et koolid ei pea kinni kontrolltööde kavandamise reeglitest. Samuti on juhitud õiguskantsleri tähelepanu sellele, et määruses kasutatud kontrolltöö mõiste tekitab segadust ning selle kohta kehtivad normid on aegunud.

Määruse muutmiseks kutsuti eelmise valitsuse koosseisu ajal kokku töörühm. Töörühma eesmärk oli koostada ettepanekud kooli päevakava ja õppekorralduse  tervisekaitsenõuete ajakohastamiseks, et tagada senisest parem määruse eesmärgi täitmine ehk laste tervise kaitse. 

Töörühm esitas oma ettepanekud määruse muutmiseks, kaasa arvatud kontrolltöid puudutavate sätete osas. Esitatud ettepanekute alusel koostati määruse muutmise eelnõu, kuid määruse muutmise protsess ei jõudnud eelmise valitsuse ajal lõpuni.

Õiguskantsler märkis läinud kuul sotsiaalministrile saadetud kirjas, et ei saa nõustuda seisukohaga, mille järgi õppekoormuse ja teadmiste kontrollimise küsimusi ei pea õigusaktiga reguleerima, vaid see võib jääda iga kooli pädevusse.

«Ideaalis võib see nii olla, ent õiguskantsleri haridusvaldkonna menetluste põhjal võib öelda, et otsustuspädevus ilma õigusliku raamistikuta ei pruugi toimida,» märkis õiguskantsler.

Sotsiaalminister Tanel Kiik kirjutas oma vastuses, et seoses uue valitsuse ja ministri  ametisse astumisega vajab määruse muutmise eelnõu ning selle menetlusprotsessiga jätkamine  sotsiaalministri ja haridus- ja teadusministri vahelist arutelu, mis on plaanis augustis käesoleval aastal.

Tagasi üles
Back