Ekskohtunik Leo Kunman kaotas pensionivaidluse

Leo Kunman kohtus.

FOTO: Joosep Pank/Postimees

Ekskohtunik Leo Kunman kaotas lõplikult kohtuvaidluse vähem saadud pensioni pärast sotsiaalkindlustusametiga (SKA). 

Kunmanil tekkis 2013. aastal õigus riikliku vanaduspensioni saamiseks, kuna ta oli jõudnud pensioniikka ja tal oli olemas nõutav Eestis omandatud pensionistaaž.

Ta esitas 2018. aastal avalduse edasilükatud vanaduspensioni saamiseks, mille sotsiaalkindlustusamet ka rahuldas. Seejärel esitas Kunman avalduse, et talle määrataks pension tagasiulatuvalt 2013. aastast ehk ajast, mil tal tekkis pensioniõigus. Sellest SKA keeldus. Seaduse järgi tuleb selleks, et saada vanaduspensionit pensioniikka jõudmise päevast, esitada avaldus kolme kuu jooksul pärast pensioniikka jõudmist. Kõnealusel juhul ei olnud ametil seetõttu võimalik määrata Kunmanile vanaduspensioni tagasiulatuvalt.

Vaidlus on tänaseks ära käinud kõik kohtuastmed. Mai algul vaidlustas Kunman riigikohtus tema kahjuks Tallinna ringkonnakohtus tehtud otsuse, kuid riigikohus ei võtnud tema kaebust arutusele. Kohtu hinnangul kompenseerib Kunmanile määratud suurendatud vanaduspension selle, tal jäi pensionitaotlus õigel ajal esitamata.

Ringkonnakohtu hinnangul oli kaebajal võimalik pensioniõiguse tekkimisega seonduvad asjaolud ise ülemääraste pingutusteta välja selgitada. Nõue esitada vanaduspensioni saamise avaldus ja nn kolme kuu piirang on Eestis kehtinud alates 2002. aasta 1. juunist.

«Kaebaja juriidilist kvalifikatsiooni arvestades saab temalt eeldada võimekust asjakohaste õigusaktidega omal käel tutvuda või pöörduda õigeaegselt SKA poole selgituste saamiseks, et teha enda jaoks soodsaim valik,» märkis ringkonnakohus.

Varasemas kohtuastmes, Tallinna halduskohtus jäi Kunmani kaebus samuti rahuldamata. 22. jaanuari otsusega kohus küll nõustus Kunmaniga, et õigus pensionile kui rahaliselt hinnatav õigus kuulub olemuslikult omandipõhiõiguse kaitsealasse, kuid lisas, et kui Kunman oleks järginud seaduses sätestatud nõudeid, oleks pension talle sobival ajal ka määratud.

Tagasi üles
Back