ATKOga lõpetatakse Harjumaal järjekordne veoleping
Lisatud Atko kommentaar

ATKO bussid enam Harku ega Saue valla liine ei teeninda.

FOTO: Joosep Pank / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Täna kogunes Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatus, et rääkida Atko Liinide Harjumaa ida- ja läänesuunalistest bussiliinidest ning nendega seotud probleemidest.

Tänavu kooliaasta esimestel päevadel ei olnud Atko Transport võimeline välja saatma busse kõikidele liinidele. Lisaks ei tundnud bussijuhid marsruuti ja kohale jõuti tänu näpunäidetele. Mõne kooli juurest sõitis buss peatamata mööda.

Põhja-Eesti transpordikeskuse juhatuse esimees Andrus Umboja rääkis Postimehele, et tänasel kohtumisel otsustati lõpetada läänesuuna teenindamise leping Atkoga. Keskuse tegevjuhtkond volitati läbi rääkima lepingu lõpetamise tingimuste üle.

«Kuna uus leping läheb kallimaks, siis ilmselt tulevad ka leppetrahvid,» ütles Umboja. Leppetrahvid on Umboja sõnul sätestatud praegu kehtivas lepingus ning need ulatuvad kuni 700 000 euroni. «Konkreetse summa tahame täpsemalt läbi rääkida, sest kuna uus hange läheb kallimaks, siis seda hinnavahet peakski kompenseerima täitmistagatised.»

Uueks vedajaks saab ilmselt Sebe, GO või Hansa bussifirma. «Nad veavad ka teisi liine seal piirkonnas ja me eeldame, et nemad võiks uuteks pakkujateks olla, kuid seda näitavad juba hanked,» selgitas Umboja.

Uus hange sõltub suuresti sellest, kuidas jõutakse kokkuleppeni praeguse vedaja Atko Transpordiga. «Kui õnnestub jõuda kokkuleppeni liinilepingu lõpetamise suhtes, siis me tahaks selle aasta sees jõuda juba hanke ära teha, et uuest aastaks hakkaks vedama uus vedaja,» rääkis Umboja ja lisas, et kui kokkuleppeni ei jõuta, siis tuleb lepingut hakata jõuga üles ütlema ning sellisel juhul oleks uue hanke aeg hoomamatu.

«Selles osas eelistabki keskuse juhatus kompromisskokkuleppe sõlmimist, et oleks kiiremas korras võimalik panna liinide peale uus vedaja,» ütles juhatuse esimees.

Kohtumine Atkoga toimub lähipäevil. Andrus Umboja usub, et praegu võiks olla lootust, et Atko on valmis läänesuuna osas kompromissi sõlmima ja tingimuste osas kokkuleppeni jõudma.

Idasuuna lepingut Atkoga praegu lõpetama ei hakata, sest rikkumisi on seal kümme korda vähem. Umboja soovib siiski, et Atko parandaks ka idasuunal teenusekvaliteeti märgatavalt.

Seniks, kuni uus hange jõustub, veab läänesuunal edasi Atko. «Isegi kui keskus ütleks lepingu rikkumiste tõttu erakorraliselt üles, siis Atkol on kohustus liine vedada nii kaua, kuni on riigihanke käigus leitud uus vedaja.»

Praeguseks on selgunud, et OÜ ATKO Liinid on valmis läbirääkimisteks MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega, et leida kompromiss lõpetamaks Harjumaa läänesuuna leping.

Lepingu aluseks olnud Harjumaa läänesuuna riigihanke tingimuste prognoosimatu muutumine on kaasa toonud olukorra, kus tegelik liinimaht on aasta lõikes võrreldes riigihanke tingimustes avaldatuga suurenenud ennenägematult palju - üle 40 protsendi ning seega on lepingu maht juba täidetud.

Eelkõige on läänesuuna lepingu mahu täitumist põhjustanud reisijate arvu märgatav suurenemine ja sellega kaasnevad asjaolud, mis on tekitanud ettevõttele ebamõistlikku koormust ja raskendanud oluliselt lepingu täitmist. Suures osas mõjutatuna 2018 suvel Harjumaal rakendunud tasuta ühistranspordi tõttu on paljudel liinidel reisijate arv kasvanud aastate jooksul drastiliselt, mõnel liinil lausa üle 100 protsenti. 

Reisijate arvu suurenemise tõttu on bussid ülekoormatud ning mõned liinid on kohati nii üle rahvastatud, et liini normaalne teenindamine on oluliselt raskendatud. Näiteks on väljumisi, kus ühe bussi peale soovib korraga saada ligikaudu 100 inimest. Sõitjate arvu kasv toob kaasa peatuste teenindamisel suurenenud ajakulu, mis on põhjustanud ettevõttele häireid sõidugraafikutest kinnipidamisel.

Riigihanke tingimusena anti Maanteeameti poolt ATKO kasutusse lepingu täitmiseks tasuta 26 bussi, kuid nendest ei piisa suurenenud lepingu mahtude täitmiseks ning ettevõtte on lisanud liinide teenindamisse 25 protsendi ulatuses täiendavalt oma busse.

Tagasi üles