Kohus jättis pedofiili vanglakaristust kandma

Tartu kohtumaja.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Tartu maakohus jättis pedofiil Meelis Hansari enne tähtaega vanglast vabastamata.

«Kuna varem mõistetud karistus ei muutnud Meelis Hansari arusaamu ja käitumist vajalikul määral, ei ole alust olla veendunud, et talle on piisavat mõju avaldanud senini ära kantud karistus,» märkis kohus.

Kohus pidas oluliseks, et Hansar eitab täielikult kuriteo toimepanemist ja leiab, et ta kannab karistust alusetult. «Karistuse eesmärkide saavutamist ei ole võimalik jaatada olukordades, kus süüdimõistetu on asunud positsioonile, et teda on ebaõiglaselt süüdi mõistetud või ta on asunud muul viisil oma teguviisi õigustama,» tõdes kohus.

Kohtu hinnangul ei ole sellistel tingimustel kinnipeetava tingimisi ennetähtaegne vabastamine karistuse kandmiselt kooskõlas ka õiguskorra kaitsmise huvide ja ühiskonna õiglustundega.

Kohus pidas negatiivseks asjaoluks ka seda, et vabanemisel puudub Meelis Hansaril elukoht, mis välistab tema kriminaalhooldusele allutamise, samuti puudub tal töökoht.

Hansari vabastamisele olid vastu ka vangla ja prokurör.

Hansari karistusaeg algas 2013. aasta 25. septembril ja lõppeb 2020. aasta 23. märtsil.

Meelis Hansar (43) kannab kuueaastast vanglakaristust kaheksa-aastase tüdruku suhtes toime pandud sugulise kire vägivaldse rahuldamise eest. Tema karistusaeg algas 25. septembril 2013 ja lõppeb 23. märtsil 2020.

Hansarit on kriminaalkorras karistatud kaks korda ja mõlemal korral on tegu olnud laste vastu toime pandud seksuaalkuritegudega.

Eelmise aastal leidis kohus, et Hansari puhul on uue kuriteo toimepanemise risk jätkuvalt kõrge, mistõttu teda pole võimalik enne tähtaega vanglast vabastada. 

Viru maakohus mõistis Hansari 2014. aasta 14. novembril kuueks aastaks vangi kaheksa-aastase tüdrukuga oma sugukire vägivaldse rahuldamise eest.

Samas mõistis kohus ta süü tõendamatuse tõttu õigeks lasteporno hoidmises, vabaduse võtmises seadusliku aluseta, kehalises väärkohtlemises ja vägistamises.

Viru ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi pani Hansar seksuaalkuriteo toime 2013. aasta suvel. Sama aasta septembris pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud ta Narvas kinni ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal ta vahistati.

Hansar kandis alates 2004. aasta 22. juulist kaheksa aasta pikkust vangistust pedofiilia, sugukõlvatuste, alaealise korduva vägistamise ja lapse seksuaalse ahvatlemise eest.

Süüdistuse järgi pani Hansar kuriteod toime aastatel 1997–2004 ning tema kuritegudes olid kannatanuteks 8–13-aastased poisid.

Hansar kandis vanglas kogu karistuse täielikult ära ja vabanes vanglast 2012. aastal.

Tagasi üles