Tallinna Ülikool alandas Vaheri magistritöö hinnet
Lisatud Elmar Vaheri kommentaar

PPA peadirektor Elmar Vaher.

FOTO: Arvo Meeks / LEPM

Tallinna Ülikooli (TLÜ) magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjon alandas esmaspäeval politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri magistritöö hinnet kolme palli võrra.

«Tallinna Ülikooli õigusteaduse magistriõppe õppekava lõputööde kaitsmiskomisjon otsustas langetada Elmar Vaheri magistritöö hinnet kolme palli võrra, hinnates tööd D-ga,» ütles TLÜ pressiesindaja Sulev Oll ERRile.

Tema sõnul juhindus kaitsmiskomisjon oma otsuses akadeemilise komisjoni poolt tuvastatud puudustest viitamisel ning nõustus akadeemilise komisjoni hinnanguga, mille kohaselt on põhjendatud magistritöö hinde alandamine.

«Samas leidis ka kaitsmiskomisjon, et magistritöö omab iseseisvat väärtust ning sisaldab valdavas mahus originaalseid osasid, ka ei esinenud viitamisvigasid töö järelduste osas,» lisas Oll.

Vaher loeb oma magistritöö teema lõpetatuks

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher loeb komisjoni tänase otsusega oma magistritöö teema lõpetatuks.

«2016. aastal hindas Tallinna Ülikool minu lõputöö hindega A, täna muutis hinnet D-le. Usaldan Tallinna Ülikooli ning tänast komisjoni otsust ma ei vaidlusta. Tänase komisjoni otsusega on magistritöö küsimus saanud minu jaoks lõpliku lahenduse,» kommenteeris Vaher.

Juunis otsustas Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon saata Elmar Vaheri magistritöö õigusteaduse magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjonile uuesti hindamiseks.

Töös esinevatest viitamisvigadest tulenevalt soovitab akadeemiline komisjon hinnet alandada, kuid töö väärib komisjoni hinnangul siiski positiivset hinnet.

Oma otsuse kujundas komisjon lähtudes viitamisvigade ulatusest, nende sisust ja olulisusest töö eesmärkide saavutamiseks, võttes muu hulgas aluseks nii ülikoolisisesed kui ka -välised ekspertanalüüsid.

Tallinna Ülikoolile (TLÜ) laekus juunis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri taotlus sooviga kontrollida oma magistritöö «Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral» vastavust akadeemilistele nõuetele.

Vaher on meediale kinnitanud, et tema magistritöö ei ole plagiaat ning ta ei ole teadlikult ühelegi arvukatest allikatest viitamata jätnud.

«Kirjutasin oma magistritöö põhiseaduslikku korda ohustava olukorra tõrjumisest 2011. aastal jõustunud korrakaitseseaduse valguses. Viitasin oma töös enam kui 80 allikale, läbi töötasin oluliselt rohkem materjale. Kvaliteedikontroll oli minu jaoks juhendaja, Tallinna Ülikooli õigusteaduse dotsent Ilmar Selge, kellega arutasime läbi nii töö suunad kui ka erinevad allikad. Teadlikult ei ole ma ühelegi allikale viitamata jätnud,» kinnitas Vaher.

Tagasi üles