Linnavalitsus andis Tallinna Televisioonile suure laenu, telekanali sulgemine läheb üsna kalliks

TTV

FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees / EERO VABAMÄGI

Tallinna linnavalitsus otsustas anda Sihtasutusele Tallinna Televisioon lühiajalist laenu rahavoogude juhtimiseks 600 000 eurot tähtajaga 31. detsember 2019, kokku kulub telekanali sulgemiseks poolteist miljonit eurot.

Vastavalt laenulepingule on intressimäär 2,5 protsenti aastas. Laenu põhiosa peab sihtasutus tagasi maksma ühekordse maksena laenu tähtpäeval, selgub laenulepingust.

Kuna Tallinna TV lahkus 1. oktoobril vabalevist, siis peab sihtasutus ennetähtaegselt lõpetama telekanali tööga seotud lepingud. Telekanali tegevuse lõpetamise otsus võeti vastu eelmisel kuul ning seetõttu polnud sihtasutusel võimalik lepingute ennetähtaegse lõpetamise ja sihtasutuse töötajate koondamisega seotud kulusid ette näha ja eelarvesse planeerida. Selle tõttu nähakse telekanli töö lõpetamisega seotud kulud ette Tallinna 2019. aasta teises lisaeelarves. Kuna teine lisaeelarve võetakse linnavolikogus vastu alles novembri lõpus, annab linn sihtasutusele perioodiks oktoober-detsember rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu, mille sihtasutus tagastab linnale hiljemalt 31. detsembril, selgitatakse eelnõu seletuskirjas.

TTV juhatuse liikme Taavi Puki sõnul selguvad telekanali tegevuse lõpetamisega seonduvad täpsed kulud lähemate kuude jooksul, mil läbirääkimised lepingute lõpetamiseks ja muutmiseks on selgunud. «Mõistagi tekivad erakorralised kulutused seoses televisiooniteenuse sulgemisega. Paraku oli aga juba kevadel enne telekanali sulgemise otsust selge, et TTV peab linnaeelarvest jooksvate kulude ja võlgnevuste katteks enam kui miljon eurot lisarahastust taotlema,» ütles Pukk.

TTV juhatus esitab Tallinna ettevõtlusametile taotluse eraldada 2019. aasta lisaeelarvest ligi poolteist miljonit eurot, millest tagastatakse lühiajaline laen ning kaetakse kohustused seoses ettevõtte ümberkorraldustega.

TTV ümberkorraldamise järgne tegevusplaan ning 2020. aasta eelarve projekt on planeeritud arutlemisele sihtasutuse nõukogus oktoobri eelviimasel nädalal.

Tagasi üles