Pirita rannaala plaanitakse arendada etapi kaupa

Pirita rand.

FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Pirita rannaala planeering näeb ette metsa säilimise ning alale uusi teid ei rajata, rannaala on plaanis arendada etapi kaupa.

Teisipäeval andis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval arutelul koostaja Ruum ja Maastik OÜ esindaja Maarja Zingel ülevaate Pirita rannaala planeeringust, edastas Pirita linnaosavalitsus. 

Pirita rannaala detailplaneeringut käsitletakse tervikuna ja see järgib linnaosa üldplaneeringu põhimõtteid ega näe ette näiteks kruntideks jagamist. Rannaala mets peab säilima ja uusi teid ei rajata. Detailplaneeringus nähakse ette kõige rohkem tegutsemist liivaranna ja puistuala piiril. Planeering näeb ette, et rannaala oleks kasutatav aasta ringi.

Pirita linnaosa üldplaneeringus määratud ranna ehituskeeluvöönd hõlmab kogu planeeritavat ala. «Kuna ehituskeeluvööndis on ehitamine üldjuhul keelatud ja selle vähendamine võib toimuda vaid riigi keskkonnaameti nõusolekul, siis on tegemist erandiga, mille vajadus peab olema põhjendatud. Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid ning loa vähendamiseks väljastab riigi keskkonnaamet,» ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalosakonna keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna juhataja Märt Holtsmann. Ehituskeeluvööndit saab vähendada detail- või üldplaneeringu alusel.

Pirita rannaala detailplaneeringus on kavandatud kuni 20 erineva kasutusega hoonet, et teenindada ligi 2,5 kilomeetri pikkust rannaala. Arutelul kõlas ideid ka Pirita rannavärava ja Rannahoone kohta.

Üldiselt olid kokkutulnud seda meelt, et Pirita rannaala arenguga tuleb edasi liikuda. «See on pikaajaline projekt, aga algus on tehtud ja nüüd tuleb edasi minna,» sõnas Zingel.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on Pirita rannaalast tervikliku ja tänapäevase puhkeala arendamine sedavõrd suur suutäis, et selle korraga tegemine käib kindlasti üle jõu. «Pirita rannast peab kujunema Tallinna esindusrand ja me hakkame selle eesmärgi poole liikuma etapi kaupa,» sõnas Liinat.

Planeeritava ala suurus on 44,66 hektarit. Pirita rand on ligikaudu 2,45 kilomeetrit pikk. Pirita rannas on hooajal kuni 10 000–12 000 suvitajat päevas.

Tagasi üles