Uuring: tööandjad ei kipu värbamisel palganumbrit välja ütlema

Sel aastal tööle asunud inimeste palk on 4 protsenti kõrgem kui eelmisel aastal tööle asunud inimeste palk.

FOTO: pxhere.com

Töövahendusportaali CV-Online´i küsitluses selgus, et ainult 28 protsenti tööandjates avaldab alati oma tööpakkumised palgaga, samas, kui 70 protsenti kandidaatide jaoks on palk ülekaalukalt number üks põhjus töökohta vahetada, tööpakkumisi avada ja uude töökohta kandideerida. 

Küsitluse järgi pole 50 protsenti tööandjatest soovinud palgatingimusi tööpakkumisi juures avalikustada, 22 protsenti on seda teinud mõnikord ja vaid 28 protsenti on seda teinud alati.

«Lätis juba on seadusega kehtestatud palgaga tööpakkumiste näitamine ja juhul, kui palga avalikustamine on seadusega ka Eestis nõutud, siis küll tööandjad õpivad selle seaduse ümber end vingerdama. Hirmud nende poolt on mõistetavad ja see tõenäoliselt ei muutu oluliselt ajas. Alati toimub heade inimeste üleostmine; alati jagub neid, keda huvitab töökoha juures peamiselt palk ja alati jagub neid olemasolevaid töötajaid, kes tunnevad, et uusi tööle asujaid poputatakse ja väärtustatakse enam kui neid,» ütles CV-Online turundusjuht Maris Viires.

«Lihtsalt täna teame, et need, kes on palgatingimused avalikustanud, on näinud selle positiivset mõju, mitte negatiivset. Ehk on asi siiski proovimises ja sisekommunikatsioonis ning kandidaatide usaldamises,» märkis Viires.

Peamiste hirmude ja takistustena tõid tööandjad esile järgmise, et palgasüsteem on sageli mitmeosaline ja raske on täpseid tingimusi töökuulutuses lahti kirjutada; sageli saavad olemasolevad töötajad vähem palka, kui uued ning palkade avalikuks tulek tekitaks pingeid; kardetakse, et palgatingimuste näitamisel meelitatakse ligi madala motivatsiooniga rahamaiaid kandidaate või jätavad väga head kandidaadid kandideerimata, kuna palk algselt ei motiveeri; ollakse veendunud, et palga avalikustamist võivad konkurendid üle ostmisel ära kasutada.

Ainult 20 protsenti värbajatest usub, et Eestis peaks seaduslikult olema nõutud palgaga töökuulutuste avaldamine, seevastu 70 protsenti tööandjatest peab palga avalikustamist töökuulutuse juures ebavajalikuks.

«Küsisime palgaga seotud küsimusi samal ajal ka 859 eraisiku käest, kellest 42 protsenti on hetkel aktiivsed tööotsijad ning saime teada, et kõige olulisem põhjus töökoha vahetamiseks on siiski palk ja seda mainis 76 protsenti inimestest. Vastanutest vaid 29 protsenti ütlesid, et nad on hetkel oma tööandja poolt pakutava töötasuga rahul,» rääkis Viires. 

Küsimusele, kui palju mõjutab kandideerimist või tööpakkumisega tutvumist palga näitamine tööpakkumise juures, vastas 70 protsenti inimestest kümne palli skaala kaheksa kuni kümme.

Tagasi üles