Riik loodab uue sõidueksami korraga vähendada liikluseksamil läbikukkumiste arvu (2)

Loora-Elisabet Lomp
Copy
Sõidueksam.
Sõidueksam. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Sõidueksamil oskuste hindamisele üleminek ei tähenda seda, et tõsiste vigade korral inimene eksamil läbi saab, kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist Mait Klein. Tema sõnul ei ole ka ohtu, et uus kord muudaks sõidueksami subjektiivsemaks.

«Meie hinnangul ei muuda uus eksami süsteem hinnangut subjektiivsemaks,» kinnitas Mait Klein Postimehele. Ta selgitas, et uues hindamissüsteemis ei tooda välja kinnist nimekirja tõsistest vigadest, mille korral loetakse sõidueksam koheselt mittesooritatuks, vaid hinnatakse juhikandidaadi teadmiste, oskuste ja käitumise kogumit. «Oskuste hindamisele üleminek ei tähenda, et tõsised vead ei tooks kaasa eksami mittesooritamist.»

Uus sõidueksam võimaldab eksamineerijal anda juhikandidaadile täpsema tagasiside, milliseid teadmisi ja oskusi peaks ta täiendama, kui on eksamilt läbikukkunud, selgitas Klein. Ta lisas, et pärast ebaõnnestumist on õpilasel kergem antud tagasisidest oma autokooli sõiduõpetajale selgitada, millistel teemadel soovib juhikandidaat ennast täiendada, et siis uuesti ARKi eksamile minna. «Oskuste hindamisel peab eksamineerija välja selgitama, millised oskused on eksamineeritav omandanud ja kus on puudujääke,» lausus Klein. Ta tõi näiteks, et kui eksamineeritav ei sõida oludele vastava sõidukiirusega, peab eksamineerija selgitama välja:

  • kas ta ei sõida õige sõidukiirusega sellepärast, et ei näinud liiklusmärki, mis lubab suuremat sõidukiirust (puudub liiklusmärkide jälgimise oskus),
  • või ei julge eksamineeritav sõita oludele vastava sõidukiirusega (puudub sõiduki valitsemise oskus eri kiirustel).

Eelnõuga suurendatakse B-kategooria mootorsõidukijuhi sõidutundide miinimumarvu 23-lt 30-le. «Sõidutundide mahu tõstmine on tingitud sõidueksami esimesel katsel sooritanute tagasihoidlikest tulemustest,» rääkis Klein. Maanteeameti statistika kohaselt sooritavad B-kategooria sõidueksami esimesel katsel vaid pooled eksamile tulnutest.

«Sõidutundide arvu suurendamine tagab juhikandidaadi parema ettevalmistuse liikluses iseseisvalt ja ohutult hakkama saamiseks ja seeläbi eksamisoorituse parema tulemuse,» leiab Klein ja lisab, et muudatuse tulemusena prognoosivad nad sõidueksami esmaste läbisaajate arvu tõusu 56 protsendile. See tähendab, et võrreldes tänasega saab eksami esimese korraga tehtud ligi 7000 eksamile tulnut. Ühtlasi väheneb nii ka korduseksamite arv ja lühenevad järjekorrad. Näiteks sel aastal on tehtud 18 000 korduseksamit.

Ministeerium näeb uuel eksamineerimissüsteemil vaid positiivset mõju. «Eelnõuga muudetakse sõidueksam lähedasemaks liikluses ette tulevatele olukordadele ning seeläbi paraneb juhtide ettevalmistamise tase,» ütles Klein.

Tagasi üles