Õiguskantsleri hinnang pani majanduskomisjoni tööle

Koolibuss.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Täna leidis riigikogu majanduskomisjon, arutades laste turvalisust bussides puudutavat õiguskantsleri märgukirja, et vajaka jääb teadlikkusest ja jõulisemast seadusesättest.

2. oktoobril saatis õiguskantsler Ülle Madise riigikogu majanduskomisjonile hinnangu turvalisuse kohta bussides. Õiguskantsleri poole pöördusid lapsevanemad, kelle sõnul lapsi sõidutatakse ekskursioonidele ja kooli ebaturvaliste bussidega.

Õiguskantsler Ülle Madise.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Õiguskantsler palub kehtestada nõude, et asulavälisel teel sõitvates bussides peavad olema turvavööd – praeguste seaduste järgi ei pea bussides turvavöösid olema. Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad turvavööd olema kõigis uutes bussides, vanade busside kohta see nõue tagasiulatuvalt ei kehti. «Samuti peaks busside hankijal olema kohustus arvestada ennustatava reisijate arvuga, nii et kõik sõitjad saaksid asulavälisel teel bussiga sõites istuda ja kinnitada turvavöö,» leiab Madise. Tema hinanngul peaks seaduses olema ruumi ka eranditele, et linnad ja vallad saaksid mõne marsruudi puhul ise otsustada, näiteks kui linna geograafilise eripära tõttu tuleb bussil tükk maad sõita asulavälisel teel. 

Kui kohe pole kõiki reisijaid puuduvate nõuete kehtestamine võimalik, siis tuleb Madise sõnul keskenduda lastele: koolibussid, ekskursioonibussid. «Samuti peaks asulaväliseid liine teenindavate busside hankijal olema kohustus lähtuda eesmärgist tagada igale sõitjale istekoht,» leidis Madise.  

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et kuigi seadus võimaldab juba praegu ohutu ja turvalise ühistranspordi korraldamist, tuleks liiklusseadust täiendada nõudega, et õpilaste tellimusvedudel tohib kasutada vaid turvavööga ühissõidukeid.

Sven Sester.

FOTO: Eero Vabamägi

Riik tellib Sesteri sõnul maakonnaliini vedudele, mida kasutatavad aktiivselt ka õpilased, vaid turvavöödega busse, mistõttu jääb ilma turvavöödeta busse maakonnaliinidel järjest vähemaks. «Soovitame aga ka kohalikel omavalitsustel ja lapsevanematel enne plaanitavat seadusemuudatust õpilasteveo tellimisel alati lähtuda neist nõuetest, mis kehtivad ka maakonnaliinidel,» märkis Sester. Ta lisas, et turvalisus on väga tähtis ja majanduskomisjon töötab selle nimel, et vastav seadusemuudatus jõuaks parlamendi menetlusse.

«Ehkki ühistransport on Eestis turvaline, ei saa ennast sellest teadmisest uinutada lasta ja õpilaste veol tuleb alati lähtuda kainest mõistusest ja eelkõige ohutuse kaalutlustest ning meenutagem lastele igal võimalusel, et kui bussis on turvavöö, tuleb end alati sellega kinnitada,» ütles Sester.

Majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson lisas, et liiklusseaduse järgi tuleb turvavöö kinnitada, kui see on olemas. See nõue kehtib ühtmoodi nii koolibussides, valla-, maakonna- ja kaugliinidel kui ka ekskursioonibussides ja muudel tellimusvedudel. «Juba aastaid on maakonnaliinide hangetel alati turvavööd kohustuslikus korras nõutud. Eeldame, et omavalitsused, haridusasutused ja lapsevanemad on lastele transporditeenuse tellimisel alati hoolivad ja lähtuvad valikute tegemisele eelkõige laste ohutusest,» rääkis Jaanson.

Majanduskomisjoni istungil osalesid ka õiguskantsleri kantselei, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, politsei- ja piirivalveameti, autoettevõtete liidu, linnade ja valdade liidu ning Lux Expressi esindajad.

Tagasi üles