Suur kolimine: lähiaastatel vahetab asupaika pea kümme kaitseväe üksust

Kaitseväe objekt Filtri teel.

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Lähiaastatel vahetab asupaika üheksa kaitseväe struktuuriüksust, sealhulgas neli pataljoni, toetuse väejuhatus ning kaks tervisekeskust.

Kaitsevägi plaanib lähiaastatel paigutada ümber üheksa struktuuriüksust, kolimisvajadus tuleneb ajateenistuse mahu suurendamisest 4000 inimeseni aastas, ütles BNS-ile kapten Aivo Vahemets kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast.

Kapten Vahemets selgitas, et ajateenijate arvu kasvu tõttu on vaja rohkem kasarmupinda ning sellest tulenevalt tuli kaitseväel otsustada, kus suunas ja millistes üksustes on vajalik ning võimalik ajateenistuse mahte suurendada. 

Ajateenistuse suurendamise tõttu ei mahu omakorda üksused enam täpselt samadesse asukohtadesse ära - mõnes üksuses on ruumid alakasutatud, mõnes aga ruumi puudu ning tervikuna on vaja juurde ehitada kasarmuid, suurendada väljaõppealasid, parandada remondi- ja hooldustingimusi ning luua lisavõimalusi laskmiste läbiviimiseks.

Kapten Vahemets tõi näiteks, et küberväejuhatuse ajateenijate väljaõpet viiakse praegu läbi Tallinna kesklinnas Filtri teel üpris kitsastes oludes. Pärast staabi- ja sidepataljoni kolimist Ämarisse saab alles jääv üksus märgatavalt paremad olme- ja väljaõppetingimused ning krooniline ruumipuudus Filtri tee linnakus laheneb.

Üksuste ümberpaigutamine on praeguste plaanide kohaselt läbi viia kahes laines. 

Aastatel 2020-2023 vahetab esimeses kolimislaines asukohta kokku kuus kaitseväe struktuuriüksust. 

Nii kolib Kalevi pataljon tuleva aasta alguses Jõhvi linnakusse, kus üksuse tarbeks on valmimas uus kasarm. Jõhvi ehitatakse ka pataljoni staabihoone. Millal täpselt Kalevi pataljoni kolimine aset leiab, pole praegu veel otsustatud. 

Jalaväebrigaadi tagalapataljon, mille allüksused paiknevad praegu Paldiskis, Tapal ja Jõhvis, hakkab edaspidi paiknema ainult Tapal ja Jõhvis. Tagalapataljoni praegu Paldiskis olnud osa jaotub ära Tapa ja Jõhvi linnakute vahel.

Toetuse väejuhatuse staap ja allüksused, sealhulgas materjaliteenistus, liikumis- ja veoteenistus ning harjutusväljade teenistus kolivad Paldiskisse renoveeritud hoonetesse. Ka logistikapataljon liigub Paldiski linnakusse renoveeritud hoonetesse. Staabi- ja sidepataljon kolib Ämarisse logistikapataljoni kasarmusse ning kaitseväe meditsiiniväljaõppekeskus kolib Tartusse Raadile loodavasse ajutisse konteinerlinnakusse.

Toetuse väejuhatuse koondamine Paldiski linnakusse lihtsustab väejuhatuse igapäevast juhtimist ja vastuvõtja maa toetustegevuste ettevalmistamist, märkis kapten Vahemets. Soomustransportööre kasutavate üksuste väljaõppe koondamine ühte Jõhvi linnakusse hoiab kokku ressursse ning kokkuvõttes paraneb nii üksuste valmisolek.

Teises laines alustavad praeguste plaanide kohaselt pärast 2023. aastat ümberpaiknemist Tartusse Raadile Kaitseväe Akadeemia  õppeosakonna kutseõppegrupp ehk endine Lahingukool, kaitseväe tervisekeskus ning Seli tervisekeskus. Raadile ehitatakse üksuste tarbeks uued hooned.

Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna kutseõppegrupi kasutuses olev kasarmu Võrus läheb 2. jalaväebrigaadi käsutusse ning sinna kolivad ajateenijate arvu suurendamisega kaasnevad üksused. Raadile ehitatav uus kutseõppe grupi hoone parandab Kaitseväe Akadeemia õppetingimusi.

Meditsiiniteenistuse ja -tegevuste koondamine Tartusse, Raadi linnakusse tagab parema akadeemilise ja praktilise meditsiiniväljaõppe ning tervishoiuteenuste ja taastusravi protseduuride kättesaadavuse, sõnas kapten Vahemets.

Tagasi üles