Saage tuttavaks: tema on Eesti enim tagaotsitud naiskurjategija
Täiendatud, Eesti politsei arvates viibib naine välismaal

Narkoäri eest üle-euroopaliselt tagaotsitav Kristi Amberg. FOTO: Europol

Euroopa riikide politsei koostööorganisatsioon Europol avas veebilehe Euroopas enim tagaotsitud naiskurjategijatest. Eestit esindab selles reas narkokaubanduse eest süüdi mõistetud 30-aastane Kristi Amberg.

Harju maakohus mõistis Kristi Ambergi 7. mail 2018 üheks aastaks ja üheksaks kuuks tingimisi vangi. Kohtuotsuse järgi ei pidanud naine reaalselt vanglakaristust kandma, kui ta ei pane kolme aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab kriminaalhooldaja järelevalve all talle tingimisi karistuse ajaks määratud kontrollnõudeid.

Karistuse tingimused nägid ette, et ta peab elama kindlal aadressil ja käima regulaarselt kriminaalhooldaja juures. Oma elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ning Eestist lahkumiseks pidanuks naine küsima kriminaalhooldajalt luba. Paraku ei täitnud ta kriminaalhoolduse nõudeid ja kuulutati tagaotsitavaks.

Kohus mõistis Ambergi süüdi narkootikumide ebaseaduslikus käitlemises suures koguses. Süüdistuse järgi omandas ta 2017. aasta juulist septembrini Tallinnas üle päeva 10–15 grammi kaupa amfetamiini, korra nädalas 1–10 grammi kaupa kokaiini ja korra nädalas 50 milliliitri kaupa GHBd. Omandatud narkootikumid müüs ta edasi.

Politsei pidas Kristi Ambergi 21. septembril 2017 Tallinnas Vabaduse väljakul Kaarli bussipeatuses kinni. Politseinikud leidsid tema juurest kokaiini, amfetamiini, GHBd ja marihuaanat.

Teadusuuringud näitavad, et tehnoloogia areng ja sotsiaalsete normide muutus on avaldanud mõju ka kuritegevusele. Europoli teatel on viimastel aastakümnetel naiste osakaal kuritegevuses suurenenud.

Europol alustas kampaaniat, milles osaleb Euroopa Liidu 21 liikmesriiki, sealhulgas Eesti. Iga osalev riik valis välja ühe enim tagaotsitud naiskurjategija. Nende pildid ja kuriteo kirjeldus on pandud välja erikujundusega veebilehele. Kui keegi on piltidel kujutatud tagaotsitavaid näinud, saab veebilehel olevate linkide vahendusel sellest otse teada anda.

Esimese taolise kampaania korraldas Europol kolm aastat tagasi. Kolme aasta jooksul on tabatud 69 veebilehe abil tagaotsitud inimest, neist 21 otseselt Europoli veebilehel vahendusel saabunud vihjete abil.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles Postimehele, et Eesti politsei valis kampaaniasse tagaotsitava Kristi Ambergi, kuna ta vastab Euroopa vahistamismääruse tingimustele, millel kampaania tugines.

Euroopa vahistamismäärusel on kolm tingimust:

  • On alust arvata, et isik on välismaal.
  • EVM alusel loovutamine saab toimuda kuritegude puhul, mille eest karistatakse taotleva riigi seaduste järgi vähemalt üheaastase vangistusega.
  • Kui on olemas jõustunud kohtuotsus, siis peab isikul olema jäänud kandmata vähemalt neli kuud vangistust.
Tagasi üles
Back