iDeal kampaania

Listeeriaskandaali jätk: Peeter Ernits nõuab VTA juhtide ametist vabastamist
Lisatud VTA kommentaar

Peeter Ernits.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Riigikogu liige Peeter Ernits (EKRE) leiab, et listeeriaskandaali taustal on puhkenud Eesti kalafirmade konkurentsisõda, kus veterinaar- ja toiduamet (VTA) püüab M.V.Wooli risti lüües varjata teiste pattusid ning nõuab VTA juhtkonna kiiret tagandamist.

Ernits kirjutab sotsiaalmeedias, et ta uuris bakterigeneetiku ja endise uuriva ajakirjanikuna parasjagu möllava listeeriaskandaali tagamaid ning tegi üllatavad järeldused.

«Samal ajal kui veterinaaramet üritab ühe ettevõtja surmapatus süüdistatuna risti lüüa, vaikitakse sellest, et teiste kalatööstuste toodangus on hull bakter pigem normiks,» kirjutab Ernits.

Rahvasaadik toob oma postituses rea näiteid, kus teistes kalatööstustes võetud proovid näitasid listeeriabakteri olemasolu. «Paraku vetamet vaikib sellest. VTA ameti juhid on raevus, et Mati Vetevool on lasknud terviseameti akrediteeritud laboris konkurentide toodangut analüüsida.

«Märgid näitavad, et puhkenud on kalafirmade vaheline konkurentsisõda, kus vahendeid ei valita ja VTA tegutseb kellegi tellimust täitva kasuliku idioodina,» väidab Ernits.

«Ohus on mitte üksnes meie kalatööstuse tulevik. VTA juhid tuleb kiiremas korras ametist vabastada. Juba riigikontrolli auditist piisanuks,» leiab rahvasaadik.

Alljärgnevalt toome ära VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda kommentaari Peeter Ernitsa postitusele:

«Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 882/2004 artikkel 11 lõikele 7 tuleb proove käidelda ja märgistada viisil, mis tagab nende õigusliku ja analüütilise kehtivuse. See tähendab praktikas seda, et kahtluse korral võtab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ise korrektsed järelevalveproovid ning tegutseb nende tulemuste alusel.

VTA on riiklik järelevalveasutus, kes lähtub kehtivatest õigusaktidest kõigi oma toimingute läbiviimisel. VTA ei eelista ühte ettevõtet teisele, vaid jälgib, et tarbija toidulaual oleks ohutu toit.

Antud juhul saame kinnitada, et VTA on ka teiste postituses mainitud ettevõtete suhtes kohaldanud vajalikke meetmeid järelevalve raames ja teinud seda VTA enda poolt võetud proovide tulemuste alusel. Kõik postituses nimetatud ettevõtted on saanud ettekirjutused rakendada meetmeid tarbijale ohutu toidu tagamiseks. Kõik VTA poolt nimetatud ettevõtetest võetud proovid on samuti sekveneeritud, kuid neilt ei ole leitud L.mon tüve ST1247, mis on Euroopa Toiduohutusameti ja Terviseameti hinnangul kõrge virulentsusega. Seega ei ole nendes ettevõtetes tuvastatud tüved kokkuviidavad haigusjuhtumitega.

VTA saab antud postituse osas veel kommenteerida lühidalt järgnevat. Käitlejale on 11.10.2019 edastatud kiri «Sekveneerimistulemuste edastamine ja menetlusosalise ärakuulamine», millega ettevõttele edastati proovide Listeria monocytogenes´e isolaatide sekveneerimise uued tulemused (tuvastati jätkuvalt Listeria monocytogenes ST-1247 tüvi) ja anti talle kui menetlusosalisele haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 1 kohaselt võimalus esitada asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Nimelt andis VTA eelnimetatud kirjaga menetlusosalise teada, et ettevõtte poolt alates märtsist 2019 rakendatud täiendavad meetmed ei ole olnud piisavad virulentse tüve Listeria monocytogenes'e ohjeldamisel, mistõttu kaalub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 alusel tõhusama meetme rakendamist – asjaomase käitlemisettevõtja tegevuse täielik või osaline peatamine või sulgemine asjakohaseks ajavahemikuks. Menetlusosaline on oma arvamuse ametile ka esitanud. Käesoleva ajal ei ole aga VTA  teinud otsust ettevõtte tegevuse täielikuks ega osaliseks peatamiseks.»

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles