Meediaettevõtted soovivad kiiremas korras digimaksu

Internetihiiud nagu Google maksavad Eestis meedialiidu sõnul vähem makse kui meediaettevõtted.

FOTO: SCANPIX

Eesti Meediaettevõtete Liit teeb turuosa kaitseks ja võitluseks internetihiidude vastu ettepaneku kehtestada 2021. aastaks digimaks, mille on nii mõnigi Euroopa Liidu liikmesriik juba kehtestanud.

«Eesti Meediaettevõtete Liidu ettepanek digimaksu kehtestamiseks Eestis taotleb turuosaliste võrdset kohtlemist, sest praegu maksavad meie kohalikud meediaettevõtted suurte internetihiidudega võrreldes 4,5 korda rohkem makse,» teatab liit pressiteates.

«See situatsioon on ebaõiglane mitte üksnes Eesti meediaettevõtete jaoks, vaid ka Eesti riigi jaoks, kes kaotab igal aastal miljoneid eurosid maksuraha. Nii meediaettevõtete kui Eesti riigi jaoks oleks vajalik võrdse kohtlemise kehtestamine esimesel võimalusel ehk siis 2021. aastaks, mitte aga kolme aasta jooksul või veelgi kaugemas tulevikus,» lisatakse teates.

Avalduses märgitakse, et avalikkuses on kõlanud väiteid, nagu töötaks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) välja ülemaailmset digimaksustamise regulatsiooni, mis võiks jõustuda kolme aasta pärast.

«Tegelikkuses ei ole garantiid, et rahvusvaheliste majandussuhete pingestunud olukorras selles küsimuses nimetatud ajaks konsensusele jõutakse. Samuti pole garantiid, et OECD ettepanekute nurjumise korral jõuaks Euroopa Liit kiiresti oma digimaksustamise regulatsiooni jõustamiseni, nagu ta on seda lubanud.»

«Sellises olukorras on seitse Euroopa Liidu riiki kehtestanud või kehtestamas siseriiklikku eraldiseisvat digimaksu, mis aga kõik tuginevad Euroopa Komisjoni väljatöötatud lahendustele. Maks on juba jõustatud Prantsusmaal, kus president Emmanuel Macron on võtnud võitluse internetihiidudega südameasjaks ning soovib kaitsta oma turgu ja tootjaid. Digimaks on menetluses Suurbritannias, Austrias, Itaalias ja Tšehhis. Vastav eelnõu on koostamisel Sloveenias,» öeldakse pressiteates. 

Niisuguses olukorras pole mingisugust mõtet venitada ja oodata digimaksu kehtestamisega ka Eestis, leiab Eesti Meediaettevõtete Liit. 

«Me ei ole ainsad Euroopa Liidus ning me ei teeks seda enda väljatöötatud mudeli järgi, vaid saaksime tugineda Euroopa Liidus juba väljatöötatud raamistikule, mida pole vastu võetud Iirimaa ja Skandinaavia riikide vastuseisu tõttu (tuletame meelde, et mitmed digihiiud on Euroopa Liidus registreerinud oma tegevuse Iirimaal, Skandinaavia riigid aga seisavad näiteks Spotify huvide eest). Enne meid on seda juba teinud või tegemas mitmed Euroopa Liidu juhtivad riigid, mistõttu Eesti Meediaettevõtete Liit on esitanud vastava digimaksustamise ettepaneku meie rahandusministeeriumile ning teeb ettepaneku see kehtestada maksumääraga vahemikus kolm kuni viis protsenti enne 2021. aasta riigieelarve vastuvõtmist.»

Tagasi üles