Elanikud soovivad linnavalitsuselt Pirita liikuvusuuringut

Praegu lõpeb Mustakivi tee Narva maanteel, linnaametnike plaani järgi võiks see pikeneda Lasnamäelt alla Pirita linnaossa.

FOTO: Mihkel Maripuu

Linnapea Mihhail Kõlvartile anti üle Pirita elanike ja seltside ühine pöördumine, milles soovitakse Pirita liiklusuuringu läbiviimist, enne kui hakatakse rajama Mustakivi tee pikendust Kose teeni.

«Nihkudes kunagisest kaugest servast sisuliselt kesklinna pikenduseks, on Pirita muutunud ümbritsevate asumite elanike jaoks nn läbisõidu-linnaosaks. Ranna tee – Merivälja tee – Pirita tee on tuntuim liiklusarter, kuid samavõrra keeruline on liiklus ka Pärnamäe ja Kose teel, rääkimata asumisisestest tänavatest, mille kaudu on võimalik ummikutest kasvõi osaliselt pääseda. Et mitte manduda pelgalt transiidikoridoriks ja tagada Pirita linnaosa atraktiivsus ja jätkumine soositud elukohana, on tagumine aeg paika panna Pirita liikumisvõimaluste arendamise pikem plaan,» kirjutavad Pirita inimeste esindajad linnajuhtidele adresseeritud pöördumises.

Nad tõdevad muuhulgas, et Pirita on muutunud paratamatuks liikluskoridoriks Viimsi elanikele, kelle arv järjest kasvab. Viimsi valla liiklusuuring näitab, et suurem osa sealsetest elanikest käib tööl Tallinnas ning neist omakorda valdav enamik kasutab liikumiseks autot.

Pöördumises loetakse üles ka kõik Piritale kavandatavad uusarendused, mis suurendavad hüppeliselt autode arvu.

Seda ja veel paljusid muid argumente arvesse võttes teevad elanike esindajad avaliku pöördumisega ettepaneku viia läbi Pirita liikuvuse uuring või analüüs, mis käsitleks inimeste liikumisviiside tänast olukorda, selle põhjusi ja säästva liikuvuse edendamiseks vajalikke samme.

«Pirita liikuvuse uuring/analüüs peaks käsitlema terviklikult kogu piirkonda ja sellega seotud sihtkohti Tallinnas ja Harjumaal, mitte pelgalt üksikuid liiklusprobleeme eraldiseisvalt, sh käsitlema liikuvust ja selle parimaid lahendusi ka Pirita siseasumite (Merivälja, Mähe, Kose, Teletorni ümbrus, Maarjamäe) põhiselt. Tallinna eelarvestrateegia eelnõus aastateks 2020–2023 on ette nähtud vahendid Piritale vastavate uuringute läbiviimiseks,» leiavad elanikud.

Nende täiendav ettepanek on, et kuni nimetatud uuringu/analüüsi valmimiseni ei algatataks ega kehtestataks detailplaneeringuid, millel on eeldatavalt oluline mõju Piritaga seonduvale liikuvusele.

Tagasi üles
Back