Päästeameti demineerijad relvastatakse püstolitega

Andres Einmann
Copy
Demineerija.
Demineerija. Foto: Arvo Meeks

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise eelnõu, millega relvastatakse päästeameti demineerijad võimaliku ründe tõrjumiseks käsitulirelvadega.

Siseministeerium põhjendab päästemeti demineerijate relvastamise vajadust maailmas suurenenud terrorismiohu ja suure pommiohu väljakutsete arvuga, mille käigus transpordivad demineerijad lõhkeaineid.

Kuna demineerijate töös võib tekkida olukordi, kus nende elu või tervis võib ohtu sattuda, peab riik ametnikule tagama olukordade lahendamiseks nii vahendid.

Valitsus eraldas juba 2016. aastal riigieelarvest demineerijatele käsitulirelvade hankimiseks raha, kuid õiguslikult on see valdkond seni reguleerimata.

Eelnõu järgi tohib demineerija kanda tulirelva üksnes teenistusülesande täitmise ajal ehk reageerimisel väljakutsele. Demineerija tohib kasutada tulirelva üksnes hädakaitse olukorras, seejuures hädakaitse piire ületamata. Tulirelva võivad kanda ja kasutada vaid päästeametnikud, kellel on demineerija kutse ehk päästeameti demineerimiskeskuse ametnikud.

Siseministeerium märkis eelnõu seletuskirjas, et õiguslikult on hädakaitse olukorras aktsepteeritav tekitada ründajale tulirelvaga ka surmavaid vigastusi, kuid see võib olla vaid kaitse viimane vahend.

Esmalt tuleb ründajat tulirelva võimaliku kasutamisega hoiatada või teha hoiatuslask ning alles seejärel, ründe jätkumise korral, on lubatud tulistada ründaja pihta.

Päästeameti demineerija tulirelva kasutamise kord on samasugune, nagu abipolitseinikul, kes võib oma tööülesannete täitmisel kasutada tulirelva üksnes hädakaitses, seejuures hädakaitse piire ületamata.

Seadusemuudatus mõjutab päästeameti demineerimiskeskuse töökorraldust ja ametnike väljaõpet, kuivõrd tulirelvi – püstoleid ja revolvreid ei ole demineerijad oma teenistusülesannete täitmisel seni kasutatud. Tulirelvade kandmiseks ja kasutamiseks on vaja asutuse sees kindlaks määrata relvade hoiustamise ja hooldamise tingimused ning relvade ja laskemoona väljastamise, käitlemise ja arvestuse pidamise kord. Samuti tuleb anda demineerijatele relva kasutamise väljaõpet.

Tagasi üles