Linn algatab Tallinna sadama D-terminali ala planeeringu

FOTO: AS Tallinna Sadam

Linnavalitsus algatab homsel istungil D-terminali ja lähiala detailplaneeringu, mis saab aluseks kinnisvara-arendusele Admiraliteedi basseinist Kadrioru poole jääval alal.

Detailplaneeringu algatamist taotles AS Tallinna Sadam. Ettevõte soovib moodustada Vanasadama lõunaosas asuvatest kinnistutest seitse äri- ja elamumaa või ärimaa krunti, ühe transpordimaa krundi ning ühe äri- ja tootmismaa krundi. Moodustatavatele kruntidele soovitakse määrata ehitusõigus kuni viiekorruseliste hoonete ehitamiseks. Hoonetele kavandatakse üks maa-alune korrus. Sadama-alale planeeritakse ka Vanasadamat läbiv maapinna tasandil promenaad, puiesteed ja kergliiklusteed.

Punasega on tähistatud planeeringuala, sinisega planeeritava maa-ala kontaktvööndi piir.

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Planeeringuga viiakse ellu paari aasta eest koostatud arengukava nimetusega Vanasadama Masterplan 2030. Selle jaoks korraldatud konkursi võitis 2017. aastal arhitektibüroo Zaha Hadid Architects ning võidutöö hõlmab kogu Vanasadama territooriumit.

Planeeringus tuleb kindlaks määrata ka ühissõidukite liinide koridorid ning näha ette ühissõidukite liiklust võimaldav teedevõrk. D-terminali esise parkla ja rannapromenaadini ulatuva jalakäijate ala maastikuarhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei pea linnavõim selle planeeringu puhul vajalikuks, sest alale ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Tagasi üles