Kohus pani ajakirjanikud artikli eest rahaliselt vastutama

Joosep Värk ja Risto Berendson. FOTO: Sander Ilvest

Sel nädalal jõustus Tallinna ringkonnakohtu pretsedenti loov otsus, mis mõistis Postimehe nüüdseks endistelt ajakirjanikelt Risto Berendsonilt ja Joosep Värgilt ettevõtja Margo Tomingase kasuks välja rahalise hüvitise ajalehes ilmunud valeväite avaldamise eest.

Ringkonnakohus käsitles artikli autoreid teole kaasaaitajatena ning asus seepärast seisukohale, et ajalehes avaldatud ebaõigete andmete puhul on avaldajaks nii ajalehe väljaandja kui ka artikli autor, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Kuigi majanduslikel kaalutlustel mõisteti suurem kahjuhüvitis välja ajalehe väljaandjalt, sai kahjunõude rahuldamisel määravaks just ajakirjanike hooletus faktide kontrollimisel.

Otsus puudutab 8. juunil 2017 Postimehes avaldatud artiklit pealkirjaga «Bordelliärika kautsjoni korraldas Sarapuu väimees».

Mõlema astme kohtud leidsid, et ajakirjanikud jätsid andmete kontrollikohustuse sisuliselt täitmata, kuna avaldajad ei suutnud tuua kohtumenetluses ühtegi selgitust või tõendit selle kohta, kuidas nad anonüümselt allikalt saadud vihjet kontrollisid, samuti mõjutas hüvitise väljamõistmist teadlikult valitud halvustav keelekasutus.

Tagasi üles
Back