Kirjavahetus: huvide konflikti tõttu end kahtlusaluste kaitsmisest taandanud Arumäe jätkas kaitsmist edasi

Urmas Arumäe

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) teabenõudega välja küsitud kirjavahetus näitab, kuidas mai algul maaeluminister Mart Järviku (EKRE) mittekoosseisuliseks nõunikuks saanud vandeadvokaat Urmas Arumäe esitleb end ka kaks kuud hiljem massiivse toetuspetusse kriminaalasjas kahtlusaluste kaitsjana. Seda pärast tema algset väidet, et taandab end kriminaalasjast just huvide konflikti tõttu.

4. jaanuaril esitas kriminaalmenetluses kannatanu rollis olev PRIA ringkonnaprokurörile nimekirja rahaliste nõuetega kaheksale äriühingule. 5. veebruaril esitas Urmas Arumäe vastuseks PRIA nõuetele kaheksa vaiet. Kiri saadeti maaeluministeeriumile ja PRIA-le.

3. mail sõlmis Arumäe büroo maaeluministeeriumiga lepingu, mille kohaselt hakkab büroo Arumäe & Sipari Advokaadibürood andma minister Järvikule õigusnõu. Käsundit täitvaks advokaadiks määrati just Arumäe.

14. mail saatis Arumäe PRIA-le kirja, milles tunnistas, et loobub kahtlusaluste kaitsmisest just huvide konflikti tõttu:

«Tere

elu on teinud vahepeal huvitavaid pöördeid. Nimelt olen ma maaeluministri mittekoosseisuline nõunik teatud küsimustes alates 03.05.2019.

Seetõttu ma loobusin kõnealuste juriidiliste isikute esindamisest/kaitsmiset, et vältida huvide konflikti. Tegelikult on prokurörile juba varem teatatud, et jur isikute kaitsjaks on vandeadvokaat Ilja Sipari. Kuna ka vaidemenetluse osas, sh halduskaebuse esitamisel halduskohtusse, esindab jur isikuid vandeadvokaat Ilja Sipari, siis palun suhelge temaga otse - meiliaadressi leiate cc: alt.»

17. juunil ehk ligi kaks kuud hiljem, saatis Arumäe taas PRIA-le kirja, seekord aga nimetab end kaitsjaks:

«Tere veel,

Kohtumise aeg on nüüd paigas (02.07.19 kell 10:00 Tartus PRIAs).

Tahaks veel üle rääkida, mis on kohtumise eesmärk ja ootused.

Meil ilmselt ei ole põhjust kokku saada selleks, et PRIA selgitaks, miks just sellise sisuga AÕNAd koostati ja esitati sh, miks nõue on selline ja miks seda väidetavalt muuta ei saa.

Meil on põhjust kokku saada vaid selleks, et nõude osas heas usus läbi rääkida ja saavutada mõistlikke kokkuleppeid, mis aitavad kriminaalmenetluses kiiresti edasi liikuda, sh nt kokkuleppemenetlust rakendada jms.

Prokurör on oma positsiooni kaitsjale Arumäe saadetud 11.06.2019 määruses veidi avanud: «Juhul kui prokuratuur saavutab läbirääkimiste tulemusena karistuskokkuleppe ja selleks ei ole saavutatud kokkulepet avalik-õiguslike nõudeavalduste hüvitamise osas hakkab prokuratuur vaagima KrMS § 244-1 lg 1 teises lauses märgitud võimalust koosmõjus KrMS § 37 lg 1 kolmanda lausega».

Eelnenuga seoses küsivad kaitsjad, et kas Teil, Siim Vellemaa, on volitusi nõude suuruse jms osas kokkuleppeid sõlmida või oleks mõistlik kohe kaasata ka neid PRIA esindajaid, kellel on volitused nõuete suuruse ja maksetingimuste vms üle läbi rääkida ja otsustada. Näiteks, kas hr Rando Undrus võiks olla selliste volitustega PRIA esindaja? 

Sel samal põhjusel on mõistlik kohtumisele kaasata ka kahtlustatav XX, kes saab rahaliste küsimuste osas kahtlustatavate nimel otsuseid teha. 

Teie tagasisidet ootama jäädes,

Urmas Arumäe

Vandeadvokaat»

Ka edasistes kirjades nimetab Arumäe end kaitsjaks ning ajab asju kahtlusaluste ühe advokaadina. Samal ajal töötas ta edasi maaeluministri koosseisuvälise õigusnõunikuna.

Tagasi üles