Analüüs soovitab avalikku teenistusse värvata rohkem teisest rahvusest inimesi

Rahandusministeerium.

FOTO: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Rahandusministeeriumis koostatud analüüs soovitab avalikku teenistusse värvata rohkem teisest rahvusest inimesi, eriti nooremaid, kuna nende eesti keele oskus on parem.

Koostöös kultuuri- ja siseministeeriumiga valminud analüüsis tuuakse välja, et 2018. aastal viidi avalikus teenistuses läbi 5042 personaliotsingut, millest luhtus 1077 ehk iga viies. Seetõttu soovitatakse teisest rahvusest töötajate värbamisele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustesse edaspidi rohkem tähelepanu pöörata, vahendab ERR-i uudisteportaal.

See tähendab, et erinevatele ametikohtadele uusi inimesi värvates tuleks välistada stereotüüpidesse langemine ning erinevate vähemusgruppide, sh rahvusvähemuste tõrjutus.

«Teisest rahvusest teenistujate suurem osakaal avalikus sektoris aitab tõsta seda sihtrühma puudutavate otsuste kvaliteeti - mitmekesistada kaasamisprotsessi, arvestada rohkem sotsiaal-kultuuriliste eripäradega jne,» märgitakse analüüsis.

Tagasi üles