Advokatuuri juhatus lubas altkäemaksus kahtlustataval advokaadil edasi tegutseda

Olev Kuklase.

FOTO: Tairo Lutter

Advokatuuri juhatus otsustas jätta altkäemaksu andmises kahtlustatava vandeadvokaadi Olev Kuklase kutsetegevuse peatamata, leides, et praegu teadaoleva info alusel ei ole selleks alust.

Advokatuuri hinnangul on õigusriigi üks printsiipe süütuse presumptsioon. Juhatus leidis, et kuna prokuratuur heidab Kuklasele ette tasuta nõu andmist, ei takista see asjaolu tema kutsetegevust. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on juhatusel võimalik küsimuse juurde tagasi tulla, teatas advokatuur.

Olev Kuklasele esitatud kahtlustuse asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses ning juhatus ei tuvastanud, et menetlus praeguses faasis takistaks tema tegutsemist klientide ülesannete täitmisel või seaks ohtu klientide huvid.

Advokatuuri juhatuse liikme Toomas Vaheri sõnul on tegemist pretsedenditu juhtumiga, kus advokaadile heidetakse ette tasuta nõu andmist tuttavale kohtunikule. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on juhatusel võimalik küsimuse juurde tagasi tulla.

Viimase nelja aasta jooksul on kahtlustus esitatud 12 advokaadile. Süüdimõistva otsuseni neist on jõudnud üks.

Tartu maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk sai 31. oktoobril kahtlustuse altkäemaksu nõudmises ja korduvas võtmises, valeandmete esitamises ning isikuandmete ebaseaduslikus edastamises.

Lisaks Vavrenjukile on kriminaalasjas veel kolm kahtlustatavat, kellest kaks said kahtlustuse altkäemaksu andmises ning üks inimene valeandmete esitamisega seotud kuritegudes.

Eelmisel neljapäeval otsisid kaitsepolitseinikud selle kriminaalasja raames läbi Tallinnas asuva Olev Kuklase & Partnerid advokaadibüroo ning esitasid vandeadvokaat Olev Kuklasele kahtlustuse altkäemaksu andmises.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ei taotlenud kohtult kahtlustatavate vahistamist, sest ei näinud nende puhul uute kuritegude toimepanemise ega menetlusest hoidumise ohtu ning kõik kahtlustatavad pääsesid pärast esmaseid menetlustoiminguid vabaks.

Tagasi üles