Urmas Arumäe huvide konflikti hakkab uurima ka advokatuuri aukohus

Urmas Arumäe.

FOTO: Marko Saarm

Eesti Advokatuuri juhatus leiab, et nendele esitatud materjalide põhjal ei tegutsenud Urmas Arumäe avaliku teenistuse seaduse alusel, kuid peab vajalikuks edastada materjalid advokatuuri aukohtule uurimiseks.

Advokatuuri teatel pole neil Urmas Arumäe suhtes kriminaalmenetluse alustamise kohta muid andmeid, kui meedias avaldatud prokuratuuri teated. Selline viis üldsuse teavitamiseks mistahes inimese suhtes alustatud kriminaalmenetlusest ei ole õiglane ega kooskõlas seadusega, leiab advokatuur.

Kriminaalmenetluse seadustik sätestab kahtlustatava õiguse tutvuda kahtlustuse sisuga mitte prokuröri intervjuu või ajakirjaniku küsimuse kaudu, vaid kahtlustatavana ülekuulamisel. Olukordades, kus on ilmne, et kriminaalmenetluses asutakse välja selgitama just konkreetse inimese võimalikku kuritegu, ei ole eetiline enne inimese teavitamist selle väljaütlemine meedias, märkis advokatuur.

Kuivõrd advokatuuri juhatusele esitatud materjalidest nähtuvalt on tõusetunud kahtlus, et Urmas Arumäe võis advokaadina tegutseda huvide konfliktis advokatuuriseaduse ja advokatuuri eetikakoodeksi kontekstis, siis peab juhatus vajalikuks saata asja materjalid aukohtule seisukoha võtmiseks.

Advokaadi klientide seaduslike huvide kaitseks on kehtestatud nõue, et advokaat ei või õigusteenust osutada, kui ta samas asjas on osutanud või osutab õigusteenust kliendi huvidega vastuolus olevate huvidega isikule, märkis advokatuur.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles