Kemplus Prangli sadamakuuri pärast: remondiraha on, aga hoonet pole

Viimsi vald otsustas maha lammutada Prangli saare sadamakuuri, mis on kohalike ürituste legendaarne toimumispaik. Saare rahvas on tuliselt selle otsuse vastu ega mõista, kuidas vald niisuguse otsuseni jõudis, samal ajal kui riik pani kuuri remontimiseks õla alla.

2013. aastal andis Viimsi vald sadamakuuri tähtajatu ja tasuta kasutuse õiguse MTÜ-le Prangliranna. Kaks aastat hiljem pikendas vald lepingut, ka sel korral tähtajatult.

Sel kevadel otsustas MTÜ sadamakuuril parandada katust. «Kirjutasime projekti ning käisime vallas palumas, kas nad saaksid kaaluda määramatu tähtajaga lepingu muutmist tähtajaliseks – et investeering päris mõttetu ei oleks,» selgitas MTÜ Prangliranna ja sadamakuuri esindaja Annika Prangli.

Vald lubas otsustamise viia volikokku. Kuid kuni oktoobrini oli vaikus. Polnud teada, kas jõuti kuhugi või jäi paber komisjoni lauale. Lepingu muutmise kohta pole Prangli saanud ühtegi teadet. «Määramata leping kehtib siiani. Valla volikogu otsus aastast 2015,» lisas ta.

Ootamatu hoop vallast

Annika Pranglil on tänavu aprillist olemas Viimsi abivallavanema allkirjaga dokument, mis

Annika Prangli.

FOTO: Liis Treimann

kinnitab, et hoone omanikule (Viimsi vald - toim.) remondiplaan sobib ning et vald annab neile loa katus ära parandada.

Ometi selgus oktoobris saarerahvale ootamatult, et vald on otsustanud paadikuuri hoopis maha lammutada.

Prangli märgib, et nad on alati olnud teadlikud sellest, et kunagi läheb hoone lammutamisele, kuid enne remondiplaanide tegemist uurisid nad spetsiaalselt, millal vald lammutamist plaanib. «Erinevatest kabinettidest saime aprills erinevaid vastuseid, aga igalt poolt öeldi, et see ei juhtu enne viit aastat ning et praegu ei ole vallal sellega mingeid plaane,» rääkis Prangli. 

Septembris sai MTÜ Prangliranna vastuse PRIA-lt, kes oli nõus katuse parandamist rahastama. PRIA-lt saanuks nad 20 000 eurot ja sellele lisaks MTÜ ka oma finantseeringu. «Olime juba tööriistad valmis pannud, et alustada lõpuks rõõmsalt remonti – korda jäi ajada veel üks asi,» rääkis Annika Prangli. 

Nimelt otsustas vald rajada sadamakuuri kõrvale liivast parkla. «See ongi sõna otseses mõttes liivahunnik, kuhu parkida ei saa, ning keegi ei saa aru, miks see seal on ja mis selle funktsioon on,» ütles Prangli.

Paraku surus parkla jaoks tonnide kaupa maha kallatud liiv paadikuuri seintele ja laudisele, räägib Prangli. Kuna liivamüür takistas neil ka remondiga alustamist, siis kirjutas Prangli oma murest vallale ja soovis liiva eemaldamist. Vastust ta ei saanud. «Vallast lubati, et nad arutavad sadamaala kasutamist lähiajal vallavalitsuse istungil,» rääkis Prangli. 

Vastuse asemel lammutusotsus

Siis aga selgus, et 15. oktoobril võttis vallavalitsus vastu otsuse Prangli Kelnase sadama tööriistakuur lammutada. Valla pressiesindaja Rain Uuseni sõnul olevat selgunud hoone kandmisel ehitisregitrisse 2019. aasta aprillis ning ka hilisemal kontrollimisel, et kuur on halvas seisus: talad on läbi vajunud ja kõverad, konstruktsioonid tugevate niiskuskahjustustega ehk mädanenud, vooluühendused ei vasta nõuetele ning tuleohutus ei ole tagatud. «Seepärast ei vasta ehitis ehitusseadustiku nõuetele ja on kasutamiseks ohtlik,» selgitas Uusen.

Prangli aga ütleb, et veel oktoobri alguses polnud ta näinud ühtegi dokumenti, ehitusekspertiisi ega midagi muud, mille alusel sündis vallal otsus kuur lammutada. «Ainuke tagasiside, mis meil on, on see lammutusotsus. Järelepärimistele ei ole vastust tulnud,» rääkis sadamakuuri esindaja. 

Viimsi valla järelevalveosakonna juhataja Karin Mägi aga väidab vastu, et MTÜ Prangliranna esindajal on juba 2015. aastast teada see, et vallal on sadamaga oma arendusplaanid. «Annika Prangli oli teadlik asjaolust, et hoone on planeeritud lammutada,» kinnitab Mägi. Lisaks leiab ta, et MTÜ Prangliranna oleks pidanud katuse ja muud ohtlikud kohad ära parandama, et vältida hoone edasist kahjustumist. 

Vallavanem Randjärv käivitas juurdluse

Viimsi vallavanem Laine Randjärv otsustas neljapäeval, et eriarvamuste tõttu algatatakse põhjalik juurdlus ja külmutatakse nii kuuri edasine kasutamine kui ka selle lammutamine. 

Laine Randjärv. 

FOTO: Eero Vabamägi

«Aruande avalikustame jaanuaris 2020,» kinnitas Randjärv. Vallavanem kaasab juurdluse läbiviimiseks ja olukorra sisuliseks kaardistamiseks sõltumatu finantseksperdi, juristi, ehituseksperdi ja kultuuriala asjatundjad.

«Kui teeksime otsuseid vaid emotsioonidest lähtudes, viiks see elu vallas katastroofini,» selgitas Randjärv. «Seda kuuri ei oleks vallavalitsus mingil juhul otsustanud lammutada, kui see oleks inimestele ohutu ja võimaldaks seal jätkuvalt kultuuriüritusi läbi viia, sest kohe praegu uut sadamahoonet ehitama ei hakata,» ütles Randjärv. Tema sõnul on uus sadamakuur alles planeerimisel.

Annika Prangli küsis abivallavanemalt, kas on plaanis ehitada uus hoone, siis abivallavanem vastas, et vallal puuduvad selleks finantsvahendid ning plaanis on hakata kunagi ehk rahastust taotlema, võib-olla mõne aasta pärast. Ent nüüdseks talle tundub, et küsimus, kas renoveerida sadamakuuri pole enam vallal päevakorras. «Sealt poolt puudub igasugune tahe, jääb parkla, mis on millegipärast olulisem.» 

Lammutuskuupäeva pole veel paika pandud, kuid Kelnase sadama töökoda suletakse külastajatele. 6. novembril saatis Laine Randjärv Annika Pranglile teatise, et hiljemalt tuleva aasta 1. veebruariks tuleb hoone vabastada ning viia sealt ära MTÜ-le kuuluv vara.

Mis on Prangli sadamakuur?

Prangli sadamakuuris on viimased viis aastat läbi viidud erinevaid üritusi, näiteks suveteatri etendused, Prangli jooksu ja kalurite päeva üritused ja kontserdid. Aastas käib seal umbes 1000 inimest. 

Sadamakuuri esindaja Annika Prangli sõnul on kuur ürituste toimumise paigana oluline saare elanikele ning toob sinna külalisi. See on seotud ka turismiga, mõjutades kohalikke majutajaid, toitlustajaid, ekskursioonipakkujaid ja laevafirmasid. 

Sadamakuur on Kirovi kaluritehase-aegne kalasoolamistsehh, mis on ainulaadne nii arhitektuurilt kui ka selle poolest, et asub otse sadamas – selliseid kalatööstushooneid mujal Eesti sadamates säilinud ei ole. 

Sadamakuuris etendunud lavastus.

FOTO: Prangli saar

Tagasi üles