Vabaduse väljaku nurgale kerkib seitsmekorruseline hoone

Tallinna linnavalitsuse istungi päevakorras oli täna detailplaneering, mis lubab Vabaduse väljaku nurgale ehitada seitsmekorruselise ärihoone.

Planeering näeb ette Estonia pst 19/Tatari 1 krundi muutmise ärimaaks ning määrab ehitusõiguse ühe maa-aluse ja kuni seitsme maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Estonia puiestee poolne ehitusjoon on määratud Estonia pst 15 ja Estonia pst 17 hoonete järgi. Estonia puiestee äärse hooneosa suurim lubatud kõrgus on määratud Pärnu mnt 15/Tatari 2 (Kawe Plaza) kuuekorruselise hooneosa parapeti kõrguse järgi. Estonia pst 19/Tatari 1 kinnistu lõunaosas paikneva ajaloolise hoone Tatari tänava poolne osa ja peafassaad ning külgseinad kaheksa meetri laiuselt krundi piirist on ette nähtud säilitada.

Tatari tänava poolne hoonestusala piir on määratud säilitatava hoone fassaadi järgi. Hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on 28,1 meetrit. Joone juurde on kavandatud 46 parkimiskohta, mis asuvad osaliselt maa-aluses parklas, osaliselt esimesel korrusel.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldavad linnaplaneerimise amet ning Kesklinna valitsus planeeringu avaliku arutelu ning lõpuks jõutakse planeeringu kehtestamiseni.

Tagasi üles