iDeal kampaania

Ringkonnakohus jättis Pavel Gammeri vahi alla

Pavel Gammer

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Tallinna ringkonnakohus jättis kuritegeliku ühenduse juhtmises süüdistatava hotelli- ja restoraniärimehe Pavel Gammeri vahi alla.

Kohus ei rahuldanud Gammeri kaitsja Daniil Savitski määruskaebust ja jättis Harju maakohtu 10. oktoobri määruse Gammeri vahi alla jätmise kohta muutmata.

Ringkonnakohus märkis, et Gammeri vahi all viibimine on praegu põhjendatud ning ei esine ja pole välja toodud asjaolusid, mis lükkaksid selle järelduse ümber.

Samuti ei ole tema vahi all viibimine ületanud mõistlikku piiri ega muutunud ebaproportsionaalseks, märkis ringkonnakohus.

Oktoobris alanud kohtuprotsessil ei tunnistanud hotelli- ja restoraniärimehed Hubert Hirv ja Pavel Gammer end süüdi üheski süüdistusepunktis. 

Riigiprokuratuur süüdistab Hirve ja Gammerit kuritegeliku ühenduse juhtimises, eraviisilises jälitustegevuses, altkäemaksu andmises erasektoris, maksukohustuse varjamises ning tulirelva, laskemoona ja helisummutite ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva käitlemises.

Gammerit süüdistab riigiprokuratuur koos Eesti kuritegelikus ilmas tuntud ja praegu 350 000 euro suuruse kautsjoni vastu vabaduses viibiva 48-aastase Ahmed Ozdojeviga ka väljapressimises.

Kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistab riigiprokuratuur Hirve ja Gammeri äride finantsjuhti, 45-aastast Ardo Vilbret, 36-aastast vandeadvokaati Viktor Särgavat, Hirve ja Gammeri toitlustusasutuste tegevjuhti, 59-aastast Jelena Lipendinat, 46-aastast turvameest Aleksandr Russalimi, 49-aastast turvameest Sergei Panovi, endist kaitsepolitsenikku, 50-aastast Viljar Subkat ning raamatupidajaid, 55-aastast Inga Gammerit ja 53-aastast Inna Stoljari.

Vandeadvokaat Viktor Särgava on kinnitanud nii eeluurimise kui ka kohtupidamise ajal, et talle esitatud süüdistused on alusetud. "Mulle esitatud süüdistus on tervikuna alusetu, et mitte öelda absurd," ütles Särgava BNS-ile.

Peale kuritegelikku ühendusse kuulumise on Vilbrele esitatud süüdistus dokumendi võltsimises ning soodustuskelmuse katses, Lipendinale dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning maksude tasumisest kõrvalehoidmises ning Särgavale teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises.

Hirve ja Gammeri turvamehi Russalimi ja Panovi süüdistab riigiprokuratuur lisaks kuritegelikku ühendusse kuulumisele eraviisilises jälitustegevuses ja Russalimi ka tulirelvade ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva omamises.

Lisaks neil on maksukuriteos süüdistatuna kohtu ees 36-aastane Mihkel, 61-aastane Galina, 33-aastane Ljubov, 45-aastane Natalja, 55-aastane Raul, 33-aastane Anna, 70-aastane Niina ja 60-aastane Svetlana.

Riigiprokuratuur süüdistab 41-aastast Handot raamatupidamisdokumentide varjamises ja 46-aastast Ivarit altkäemaksu võtmises erasektoris.

Süüdistuse kohaselt juhtisid Hirv ja Gammer alates 2008. aastast kuritegeliku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil läbivalt majanduskuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt lasid Hirv ja Gammer oma turvameestel salaja jälgida kunagist politseinikku ja turvaärimeest Veiko Kullat ning aserite kogukonna liidrit, eelmisel kümnendil keskkriminaalpolitsei huviorbiidis olnud Veljaddin Kerimhanovit ning veel üht kriminaalsetes ringkondades tuntud meest.

Keskkriminaalpolitsei uurimismaterjalide kohaselt üritas Ozdojev ühelt Venemaalt pärit ettevõtjalt pressida välja 3,5 miljonit USA dollarit ning ähvardas ettevõtjat raha mittemaksmisel tapmisega.

Uurimismaterjalide kohaselt ütles Ozdojev äritüli lahendamisel Vene ärimehele, et «tšetšeenid tulevad ja tapavad kõik ära».

Ozdojev eitab kuritegu kategooriliselt ning oma süüd kuritegudes eitavad ka Hirv ja Gammer ning kõik ülejäänud süüdistatavad.

Kriminaalasjas on arestitud süüdistatavate vara 1,3 miljoni euro väärtuses, sealhulgas väärtuslikke ehteid, kunstiteoseid, tulirelvi, topiseid ja palju muud. Lisaks on süüdistatavate kinnisvarale seatud hüpoteeke üle 3,8 miljoni euro.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei ning uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Tagasi üles