Otseülekanne: riigikogu asus pensionireformi eelnõu arutama

Riigikogus algas kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõu esimene lugemine. 

VÄLJUMINE

Kes saavad teise samba raha välja võtta? Kõik pensionikogujad, aga erinevus on see, et 1982. aastal ja varem sündinud saavad raha välja võtta alles siis, kui neil on teise sambaga liitumisest möödas 10 aastat. Nooremad võivad raha välja võtta ka siis, kui neil on sambasse kogunud raha vähem kui 10 aastat.

Mida see rahaliselt tähendab? Väljumisel tuleb pensionifondi kogutud summalt tasuda 20-protsendiline tulumaks ning igakuised 4+2 protsendi suurused sissemaksed lõppevad.

Kui palju raha saab välja võtta? Kogumise ajal peab võtma välja võtma kõik pensionisäästud, osaliselt raha väljavõtmine pole lubatud.

Kuidas seda teha? Raha väljavõtmise avaldus tuleb esitada vähemalt kuu aega enne avalduse realiseerimist, vastavalt novembri, märtsi või juuli lõpuks. Erandiks on järgmine aasta: avaldusi saab hakata esitama 1. juulist. Selleks et esimene osamakse saaks toimuda 2021. aasta jaanuaris, tuleb avaldus esitada järgmise aasta 31. augustiks.

Millal raha kätte saab? Pensionikeskus maksab raha välja ühe aasta jooksul, hiljemalt jaanuari, mai või septembri 20. kuupäevaks. Kui kogutud summa ei ületa 10 000 eurot, makstakse raha välja ühe osamaksena. Suurema summa puhul on esimene osamakse 10 000 eurot ja ülejäänud raha makstakse välja kahe osamaksena.

Kas sambaga on võimalik taasliituda? Jah, aga selleks tuleb oodata 10 aastat. Kui pärast taasliitumist soovida uuesti raha välja võtta, siis tuleb selleks jälle 10 aastat oodata. Kui sambast on raha kaks korda välja võetud, siis rohkem sambaga liituda ei saa. Seega jääb pensionieas ainult esimese samba pension.

Tagasi üles