Perling: prokuratuur on sõltumatu

Lavly Perling.

FOTO: Sander Ilvest

Riigi peaprokuröri kohusetäitja Lavly Perling märkis riigikogu õiguskaitsekomisjonis, et prokuratuur on sõltumatu.

«Prokuratuur Eesti vabariigis on oma otsustes sõltumatu ning see sõltumatus on tagatud viie kaitsevalliga: seadusandliku, järelevalvelise, ühiskondliku, organisatoorse ja inimliku kaitsevalliga,» kinnitas ta.

Perlingu sõnul kehtestatakse seadusandlusega nii kriminaalmenetluse reeglid, prokurörideks nimetamise kord kui ka prokuratuuri üle järelevalvet teostavate institutsioonide ring ja pädevus. «Eestis ei saa prokuratuur valida, kas alustada menetlus või mitte, sest kehtib legaliteedi põhimõte – kui esinevad kuriteotunnused, tuleb alustada menetlus. Läbi menetluse kehtib põhimõte, et iga prokurör on menetluses sõltumatu ja allub seadusele. Menetlusotsused on allutatud nii uurimisasutuste kui ka prokuratuuri mitmete inimeste poolt ülevaatamisele ja kontrollile,» rääkis ta.

Perlingu sõnul on järelevalvajate ring ja pädevus on paika pandud seadustes, kuid kindlasti sõltub järelevalve tõhusus ennekõike sellest, kuidas seda seadust rakendatakse. «Tänases Eestis teostavad prokuratuuri tegevuse üle järelevalvet nii kohus, sealhulgas nii läbi kolmeastmelise põhimenetluse kui ka läbi kaebemenetluste õiguskantsler ja parlament,» ütles Perling.

Perling märkis, et organisatsiooni kaitsevall tähendab seda, et igal prokuröril on kõrgemalseisev prokurör, kellel on õigus kontrollida prokuröride otsuste seaduslikkust ning lisaks kõrgemalseisvatele prokuröridele teeb prokuröride tegevuse üle kontrolli järelevalveosakond.

«Lisaks järelevalveosakonnale on prokuröride otsused kvaliteedile allutatud nii distsiplinaar- kui ka eetikakomisjonide kaudu. Lisaks on tähelepanu all ka prokuratuuri sõltumatus avalikkuse poolt läbi meedia, huvigruppide arvamuste või usaldusuuringute. Inimlik kaitsevall on prokuröri julgus olla sõltumatu ja seista oma seaduslike otsuste eest, ükskõik kui keerulised need õiguslikult ja kommunikatiivselt ka ei tunduks,» ütles Perling.

Tagasi üles