Erikomisjon peab vajalikuks üle vaadata käitumisjuhiseid

Korruptsioonivastases erikomisjonis Jüri Ratas ja Taimar Peterkop

FOTO: Mihkel Maripuu

Korruptsioonivastane erikomisjon kuulas esmaspäeval Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu ülevaadet korruptsioonivastasest tegevusest ameti haldusalas ja pidas peab vajalikuks vaadata üle ametnike käitumisjuhiseid.

Arutelu käigus leiti, et kuigi korruptsioonioht ei ole riigi julgeolekut silmas pidades hetkel väga tõsine ja olukord on aastatega järjest paranenud, tuleb korruptsiooni ohjamisega järjepidevalt tegeleda, edastas riigikogu.

Selleks pidas komisjon vajalikuks üle vaadata käitumisjuhised ametnikele ning jätkata tööd Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühendus GRECO soovitustega.

Arutati ka Euroopa vilepuhujate kaitse direktiiviga seonduvat ning reeglite kehtestamist lobistidele.

Sinisalu märkis, et lobireeglite kehtestamine oleks mõistlik ja vajalik, sest võimaldab mitmeti mõistetavust välitida ja vähendada halle alasid.

Tagasi üles