Koolijuhtide ühendus asus vallandatud Kiviõli koolidirektori kaitsele

Lüganuse vallavalitsus vabastas kolmapäeva hommikul Kiviõli I keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist.

FOTO: Peeter Lilleväli

Eesti Koolijuhtide Ühendus asus avalikus pöördumises vallandatud Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu kaitsele, märkides, et omavalitsuste poliitiline kallutatus kahjustab tõsiselt koolide töörahu ja arengut.

Avaldame koolijuhtide ühenduse pöördumise täismahus

Peame sügavalt ebaõigeks Lüganuse vallavalitsuse otsust vabastada koolijuht Heidi Uustalu ametist selgelt otsitud põhjustel, hoolimata kooli kogukonna vastuseisust ja arvestamata õpi- ja töörahu tagamise põhimõtteid. Heidi Uustalu on teinud koolijuhina väga head tööd, Kiviõli I Keskkool on üleriigiliselt silmapaistev kool ja koolijuht Heidi on panustanud Eesti haridusse väga palju, mille tulemusena on teda pärjatud 2016. aastal ka aasta koolijuhi aunimetusega.

Tänane Lüganuse valla otsus ei ole eeskujuks noortele ega toeta koolipere edasist rahumeelset ja õppimisele keskenduvat toimimist, sest rahuliku ja lahenduskeskse tegutsemise asemel on otsustatud tegutseda hoopis teisiti – vastutustundetult.

Hindame koolijuhtidena neid koolipidajaid, kes teavad, mis koolis toimub, oskavad hinnata ja tahavad panustada igasse kooli tema vajadusi arvestades. Paraku on viimase mõne kuu jooksul on olnud mitmeid juhtumeid, kus koolipidaja küündimatus, tahtmatus või poliitiline kallutatus kahjustavad tõsiselt koolide töörahu ja arengut.

Kutsume riiki, avalikkust ning kogukondi üles küsima koolipidajatelt, kuidas ja missuguste põhimõtete alusel ning kelle eesmärkidest lähtuvalt pidajad oma koole toetavad. Kooli, meeskonna ja õppijate areng vajab läbimõeldud ja süsteemset supervisiooni, et ei tekiks küsimusi, miks üldse kooli peetakse, kui tegudega väljendatakse oskamatust või suisa tahtmatust. Selliste küsimuste tõstatamine on hädavajalik – oleme maailma hariduse esirinnas ja meie tugevuseks on olnud iga Eesti kooli ühtlane tugevus. Paraku näeme praegu suurt ohtu meie heale haridusele.

Pöördumisele on Eesti Koolijuhtide nimel alla kirjutanud ühenduse juhatuse esimees Urmo Uiboleht.

Lüganuse vallavalitsus vabastas kolmapäeval ametist Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu, heites talle ette Reformierakonda soosiva poliitilise agitatsiooni tegemist. Koolijuhile sai saatuslikuks 13. novembril Kiviõli 1. keskkooli ruumides toimunud Reforminoorte klubiõhtu.

Tagasi üles