Õiguskantsler nõuab Viru vanglalt kartseri elamistingimuste parandamist

Kartser Viru vanglas.

FOTO: Tairo Lutter

Õiguskantsler Ülle Madise nõuab Viru vangla direktorile Marek Aasale saadetud kirjas vangla kartseri elamistingimuste parandamist, kuna praegu ei ole kartserikaristust kandvatele vangidele tagatud kõik ettenähtud õigused.

Õiguskantsleri nõunik kontrollis kahte Viru vangla kartserikambrit 11. novembril, ilma et oleks vanglat sellest eelnevalt teavitanud.

«Kummaski kambris ei ole kraanikaussi ning veekraani asukoht ei taga elementaarsete hügieeninõuete  täitmist. Kraanist  valgus  ja  pritsis  vett  kambri  põrandale  ning  magamisasemele. Kambrites ei ole piisavalt loomulikku valgust ning kinnipeetavate asjade hoidmiseks puudub hoiukoht,» märkis Madise.

Õiguskantsleri nõunik tuvastas, et mõlema kambri hügieeninurk on muust kambrist eraldamata, asub magamisaseme vahetus läheduses ning kambrites puudub kraanikauss. Mõlemas kambris voolab vesi veekraanist põrandale ja vesi pritsib magamisasemele. Külmaveekraan  asub  põranda  sisse  ehitatud  WC-potita tualetist mõnekümne sentimeetri kaugusel. Selline sanitaarsõlmede ehituslik lahendus ei ole piisavalt hügieeniline ega sobi joogivee võtmiseks.

Ka märkis õiguskantsler, et veekraani kasutamisel ei tohiks kambri põrand, magamisase ja voodiriided märjaks saada. Sellised tingimused ei taga kinnipeetavate õiguspärast kohtlemist. Märgatavalt paremini on olukord lahendatud Viru vangla teises kartserkambris, kuhu on paigaldatud kraanikauss.

Õiguskantsleri nõunik tuvastas ka, et kartserite akende ees on tihe võrestik, mille tõttu ei  pääse kambritesse piisavalt loomulikku valgust.

«Erialakirjanduses on öeldud, et loomulik valgus vähendab stressi ja ärevust ning suurendab  keskendumisvõimet. Sellel  on muuhulgas ka  otsene  mõju  inimese  närvisüsteemile. Selleks, et takistada agressiivse käitumisega inimest kambri akent lõhkumast, on tarvis teatud olukordades kasutada akende kaitseks  lisaturvameetmeid. Samas on olemas alternatiivsed turvavahendid, näiteks löögikindel  klaas või akna turvakile, mille paigaldamine ei nõua väga suuri kulutusi, kuid mis tagavad inimeste nõuetekohase kinnipidamise,» kirjutas Madise.

Ka märkis õiguskantsler, et kartseris peab olema isiklike asjade hoiukoht ja nagi. «Kambris olev laud ei ole mõeldud isiklike asjade hoidmiseks, vaid söömiseks, kirjutamiseks ja lugemiseks,» toonitas Madise.

Tagasi üles
Back