Uuest aastast lihtsustub Tallinnas sotsiaaltoetuste saamise kord

Raha.

FOTO: freepik.com

1. jaanuarist 2020 jõustub Tallinnas uus sotsiaaltoetuste maksmise kord, mis lihtsustab taotlejate asjaajamist ja leevendab toetuse andmise tingimusi.

Nii on uuest aastast kehtivas määruses korrastatud sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja korda ning täpsustatud toetuse taotlusi menetlevaid asutusi.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on muudatused vajalikud eeskätt toetuste taotlejate huvidest lähtuvalt, lihtsustades ja vähendades taotlejate liigset asjaajamist ja leevendades tingimusi.

«Nii lihtsustuvad uuest aastast näiteks puudega lapse toetuse taotlemise tingimused ja enam ei pea igal aastal taotlust uuesti esitama. Sünnitoetust saab aga taotleda ka vanem, kes ei ela lapsega samal aadressil ning matusetoetuse taotlemisaeg pikeneb seniselt kolmelt kuult kuuele kuule,» märkis Beškina.

«Siinkohal julgustan kõiki sotsiaaltoetuste taotlejaid senisest enam kasutama e-teeninduskeskkonda, mis on kiire ja mugav abivahend taotluse esitamisel.»

Olulisemad muudatused puudutavad eeskätt seitsme erineva toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Kui varem kehtis sünnitoetuse puhul nõue, et taotleja peab olema lapsega ühel aadressil, siis 1. jaanuarist 2020 jõustuva uue korra järgi saab sünnitoetust taotleda ka lapsevanem, kes ei ela lapsega samal aadressil. Ranitsatoetuse puhul muutub soodsamaks tähtaeg, mille vältel toetust saava lapsevanema elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Nüüd peab vanem olema tallinlane vähemalt koolimineku aasta 1. jaanuarist – varem oli see vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut. 

Puudega lapse toetuse taotlus tuleb esitada üks kord ja toetuse tingimuste jätkuval täitmisel makstakse toetus välja automaatselt kord aastas toetuse saaja sünnikuul. Ellusuunamistoetuse taotlemisel täpsustub toetuse saaja ning tegemist on ühekordse toetusega, mida enam osade kaupa ei maksta. Pensionilisa puhul täpsustub toetuse taotlemise tähtaeg. Toetust saab uuest aastast taotleda pensioni määramise või osalise töövõime või töövõime puudumise tuvastamise kalendriaastale järgneval kalendriaastal.

Matusetoetuse taotlust võib varasema kolme kuu jooksul esitada uue korra järgi kuue kuu jooksul surmapäevast alates. Kui varem menetles taotlust linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale lisaks ka Tallinna perekonnaseisuamet, siis uuest aastast menetleb seda ainult linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Tagasi üles
Back