Tallinna linnavõim tõstab koolieelse eralasteasutuse toetust

Tallinna linnavõim kinnitab 2020. aasta koolieelse eralasteasutuse toetuseks 187 eurot kuus ühe lapse kohta, mullu oli toetuse summaks 173,50 eurot.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna linnavõim kinnitab 2020. aasta koolieelse eralasteasutuse toetuseks 187 eurot kuus ühe lapse kohta, mullu oli toetuse summaks 173,50 eurot.

Tallinna haridusameti juhataja 18. detsembri käskkirjaga on koolieelsete lasteasutuste koha arvestuslikuks maksumuseks 2020. aastal kinnitatud 2244 eurot aastas ehk 187 eurot kuus. Eralasteasutustele makstav toetus on võrdne koolieelsetele munitsipaallasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta.

Tallinna linnavolikogu 12. detsembri määruse lisas on haridusameti haldusalas tootegruppi planeeritud munitsipaal- ning eralasteaedade toetuseks 94 534 005 eurot. Tallinna haridusamet planeerib tootegrupi lastehoid ja alusharidus 2020. aasta eelarves eralasteaedade toetuseks 1 627 632 eurot, mis võimaldab eralasteasutustes hoidu ja alushariduse omandamist kuni 767 lapsele.

2019. aastal oli koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruseks ühe lapse kohta kuus 173,50 eurot.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

Tagasi üles