Prokuratuur kaebab Savisaare protsessi osaliste õigeksmõistmise edasi
Täiendatud kell 13.15

Tallinna linnavalitsuse korruptsioonisüüasja süüdistaja, juhtivprokurör Taavi Perni sõnul kaebab prokuratuur tänase Harju maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Kui Pern ütles vahetult pärast kohtuotsuse kuulutamist, et riigiprokuratuur kaebab kohtuotsuse edasi suure tõenäosusega, siis pärastlõunal teatas prokuratuur juba veendunult, et juba täna teavitab prokuratuur Harju maakohut apellatsiooni esitamise soovist.

Perni sõnul läheb prokuratuur kriminaalasjaga kohtusse alati arvestusega, et kohtuotsus võib olla nii süüdimõistev kui ka õigeksmõistev. «Ma ei saa öelda, et otsus oli prokuratuuri jaoks pettumus, kuid loomulikult, prokuratuuri taotlus oli inimeste süüdimõistmine, mitte õigeksmõistmine,» lausus Pern.

Juhtiva riigiprokuröri sõnul ei saa praegu kohtuotsust kommenteerida, kuna kohus argumenteeris otsust lühidalt ja üldsõnaliselt.

«Tegelikkuses kohus ei väljendanud, millistele tõenditele tuginedes süüalused õigeks mõisteti või millised etteheited on kohtul prokuratuuri või menetlejate tegevusele. Enne, kui ma pole saanud kohtuotsuse terviktekstiga tutvuda, ei saa ma võtta seisukohta, kas me oleme teinud halba tööd või kas on olnud menetluses puudujääke,» ütles Pern.

Pern märkis, et selles kriminaalasjas on esialgsest 25 kahtlustatavast 13 puhul neile etteheidetud teo toimepanemine varem tuvastatud. Tänase otsusega tõusis see arv 14ni. «Nii keerukates menetlustes kaevatakse enamasti kohtuotsused edasi ning seetõttu olime arvestanud, et kriminaalasi jätkub ka pärast tänase kohtuotsuse kuulutamist,» teatas Pern pärastlõunal prokuratuuri pressiesindaja vahendusel.

«Täna on raske pikemaid kommentaare anda, sest me ei tea kohtu argumente ei õigeksmõistmiste ega ka mõistliku menetlustähtaja möödumise kohta. Ehk kõige üllatavam oligi kohtu otsus mõistliku menetlustähtaja möödumise osas, sest kaitsja on seda taotlust korduvalt kohtumenetluse kestel esitanud ning seni ei ole kohus seda rahuldanud,» ütles Pern.

Kalev Kallo süüdimõistmine altkäemaksu vahendamises näitab Perni sõnul seda, et esimese astme kohus on nüüdseks ka üldmenetluses leidnud, et toimunud on süüdistuses kirjeldatud sündmused ning olemas on olnud altkäemaksuahel, mille osalised on olnud MTÜ Eesti Keskerakond, Hillar Teder ja Kalev Kallo.

«Hoolimata tänasest kohtuotsusest näeme, et sellel menetlusel on olnud positiivne mõju. Ühiskonnas on näha suhtumise muutumist nii korruptsiooni kui ka erakondadele keelatud annetuste tegemisse. Näeme, et Tallinna linn tegutseb aktiivselt korruptsiooni välistamiseks vajaliku nimel. Samuti on läbi Keskerakonna nüüdse esimehe sõnavõttude tajuda muutuseid ka süüdimõistetud erakonnas endas,» ütles Pern.

Harju maakohus langetas täna otsuse, millega mõistis riigikogu liikme Kalev Kallo süüdi altkäemaksukuritegudele kaasaaitamises. Ärimehed Aivar Tuulbergi ning Vello Kunmani mõistis kohus Tallinna endisele linnapeale Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises õigeks kuriteokoosseisu puudumise tõttu. Ärimees Alexander Kofkini suhtes lõpetas kohus kriminaalasja mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu.

Kohus karistas riigikogu liiget Kalev Kallot pooleteiseaastase tingimisi vangistusega kaheaastase katseajaga. Kallo tunnistati süüdi altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises. Keelatud annetuse tegemise episoodis mõisteti Kallo õigeks. Ühtlasi mõisteti menetluskuludena temalt välja 876 eurot.

Vello Kunman tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema kantud õigusabikulud summas 39 310.57 eurot.

Aivar Tuulberg tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema kantud õigusabikulud summas 116 269.72 eurot.

Aleksander Kofkini suhtes otsustas kohus kriminaalmenetluse lõpetada mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ja mõista Eesti Vabariigilt tema kasuks välja õigusabikulud summas 79 197 eurot.

Kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha summas 80 000 eurot ja see kuulub Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus Eesti Vabariigilt Savisaare kasuks välja tema kantud õigusabikulud summas 3237 eurot.

Tagasi üles
Back