Kiviõli 1. Keskkooli uue direktori konkurss jääb jõusse ja jätkub

Kiviõli 1. keskkool.

FOTO: klassileht.ee

Lüganuse vallavalitsus jätkab uue koolijuhi konkursiga Kiviõli 1. Keskkooli direktori ametikohale, sest varasema direktori Heidu Uustaluga jäi üksmeel leidmata.

«Tänan siiralt nii Heidi Uustalu kui ka Kiviõli 1. Keskkooli peret, et nad näitasid meie suhtekriisi lahendamiseks head tahet ja lugupidavat suhtumist, ning hoiavad praeguseks taastatud koolirahu,» ütles vallavanem Viktor Rauam. «Jätkame väljakuulutatud konkursiga uue koolijuhi leidmiseks Kiviõli I Keskkoolile, sest me ei jõudnud Heidi Uustaluga kokkuleppele direktori kohusetäitja lepingu sõlmimiseks.»

Vallavalitsus sai täna Uustalult äraütleva vastuse ettepanekule, sõlmida ajutine tähtajaline leping kooliaasta lõpuni Kiviõli 1. Keskkooli direktori kohusetäitjana ning lahendada töölepingu erakorralise ülesütlemise suhtes esitatud hagi kohtus kokkuleppega.

Vallavalitsus alustab läbirääkimisi konkursile laekunud direktori kandidaatidega, kes pärinevad nii kooli kollektiivist kuid ka väljastpoolt Kiviõli 1. Keskkooli.

Uue direktori tööle määramisest annab vallavalitsus nii kooliperele kui ka avalikkusele teada kohe pärast otsuse langetamist.

Uustalu vabastati ametist mullu 6. detsembril usalduse kaotamise pärast, sest ta ei järginud kooli poliitilise neutraalsuse nõuet. Läbirääkimisi tema määramiseks ajutiseks kohusetäitjaks alustas vallavalitsus, et tulla vastu koolipere soovidele. Mõlemad pooled astusid sammu tagasi oma nõudmistes, et jõuda kompromissini, kuid tulemusele ei jõutud.

Direktori vallandamisest häiritud õpetajad lubasid loobuda 13. jaanuariks välja kuulutatud streigist, kui vald ilmutab head tahet ja alustab Uustaluga läbirääkimisi. Õpetajad lubasid koolirahu hoida ka siis, kui endise direktoriga kokkuleppele ei jõuta.

Tagasi üles