Tartu endise abilinnapea Suvorovi õigeksmõistmine jõustus (1)

BNS
Copy
Vandeadvokaat Aivar Pilv ja Artjom Suvorov (paremal).
Vandeadvokaat Aivar Pilv ja Artjom Suvorov (paremal). Foto: Margus Ansu

Tartu endise abilinnapea Artjom Suvorovi õigeksmõistmine jõustus, sest riigikohus ei võtnud prokuröri kaebust arutusele.

Kuna riigikohus Lõuna ringkonnaprokuröri Margus Grossi kaebust ei aruta, siis jõustus mullu oktoobris Suvorovi kasuks tehtud Tartu ringkonnakohtu otsus.

Eelmise aasta oktoobri lõpus ei rahuldanud ringkonnakohus prokuröri kaebust ja jättis muutmata Tartu maakohtu 23. märtsi otsuse, millega endine abilinnapea  Artjom Suvorov mõisteti õigeks korduvas altkäemaksu võtmises ja kelmuse katses ning Ivan Zayats altkäemaksu andmise süüdistuses.

Lisaks mõistis kohus Suvorovi  kasuks välja menetluskulud ringkonnakohtus tema kaitsjale Aivar Pilvele 4194 eurot.

Suvorovi kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul on selle kriminaalasja kohtuotsuste puhul muu hulgas oluline see, et kohus rõhutas põhimõttelisi seisukohti süü tõendamise ja süütuse presumptsiooni tähenduses ning selgitas, miks on süüdistus Suvorovi suhtes tõendamata.

Kaitsja arvates on see eriti oluline olukorras, kus õiguskaitseorganid olid menetlusse kaasanud kuriteo matkija ning kaitse tõi tuvastatud asjaolude alusel välja matkija toimingud, mis väljusid selgelt matkimisele seatud teoprovokatsiooni piiridest.

Pilv rõhutas, et selle menetluses jõustunud lahendid kinnitasid kaitse seisukohti lubamatust teoprovokatsioonist ning matkija tegevuse selgest vastuolust seaduse mõtte ja kohtupraktikaga. «Õiguskaitseorganid peavad tegema vajalikud järeldused selles kriminaalasjas kuriteo matkimise lubatavuse piiridele antud hinnangutest,» lisas ta.

Suvorovile heideti süüdistuse kohaselt ette oma ametisesundi korduvat ärakasutamist ja selle eest varalise hüve vastuvõtmist altkäemaksuna, samuti altkäemaksu küsimises kolmanda isiku huvides ning kelmuse katset.  

Kõiki tõendeid kogumis hinnates ei tuvastanud kohus, et Suvorovi tegevuses oleks väljendunud valmisolek võtta vastu altkäemaksu ning asuda vastutasuna oma ametiseisundit kuriteo matkija huvides ära kasutama. 

«Kontrollitud tõendite alusel leidis ringkonnakohus, et Suvorov ei andnud  kuriteo matkijale konjakipudelite ega kinkekaartide puhul märku, et soovib enda tänamist,» selgitas Pilv.

Teises  süüdistuse  episoodis leidis kohus, et MTÜ Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskuse esindaja ja MTÜ Lõuna-Eesti Veteranide ja Pensionäride Liidu juhataja Zayats vahel sõlmitud leping ei olnud näilik ning üürilepingu sõlmimine polnud suunatud altkäemaksuna kolmanda isiku huvides ehk Suvorovile.

Kolmandas - kelmuse katse episoodis rõhutas kohus vastuseks prokurörile, et kohus saab isiku süüdi mõista üksnes siis, kui ta on süüstavates tõendites veendunud.  

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt lubas Suvorov aidata ja ka aitas aastatel 2015-2017 oma tuttavatel saada Tartu linnalt nende spordiklubidele erinevaid toetusi.

Vastutasuks oma ametiseisundi kasutamise eest otsustusprotsesside suunamisel ja mõjutamisel sai Suvorov altkäemaksu nii sularahas kui ka varalist väärtust omavate esemetena kokku üle 600 euro, märkis süüdistus.

Lisaks süüdistas prokuratuur Suvorovit 2017. aastal kolmandale isikule altkäemaksu küsimises, mis seisnes selles, et Suvorov küsis 67-aastaselt mehelt 960 eurot altkäemaksu, seades sellest sõltuvusse viimasega seotud mittetulundusühingule 2000 euro suuruse tegevustoetuse saamise Tartu linnalt.

Nende tegevustoetusest 960 eurot pidi altkäemaksu andja kandma Suvoroviga seotud tuttavale, kes abistas Suvorovit kohaliku omavalitsuse volikogude valimisüritustel Tartu linnas.

Veel süüdistas prokuratuur Suvorovit selles, et Tartu linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmena püüdis ta 2016. aasta lõpus 77-aastaselt naiselt petta välja 5000 eurot, lubades tagada kannatanule Tartu linnale kuuluva korteri võõrandamise. Kuna kannatanu  Suvorovi ideega kaasa ei läinud, jäi kuritegu katse staadiumisse.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitsei ja uurimist juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Tallinna toimetus, +372 610 8852, sise@bns.ee

Baltic News Service

Tagasi üles