Advokaadil ei õnnestunud kohtu abil oma teabenõuetele vastuseid saada

Viktor Särgava

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna halduskohus ei rahuldanud vandeadvokaat Viktor Särgava kaebuseid prokuratuuri ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) kohustamiseks vastata tema teabenõuetele, mida tal oli vaja enda kaitsmiseks Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kriminaalprotsessil. 

Viktor Särgava ütles BNS-ile, et ta vaidlustab halduskohtu mõlemad otsused Tallinna ringkonnakohtus. «Minu hinnangul jäeti kaebused alusetult rahuldamata,» märkis ta.

Särgava esitas kohtule kaebuse, kuna riigiprokuratuur ei vastanud tema kahele teabenõudele mullu 2. ja 4. oktoobril. Teabenõuetes soovis Särgava saada infot prokuratuuri külalisraamatu sissekannete kohta. Riigiprokuratuur keeldus ja väitis, et kolmandatele isikutele seda ei väljastata.

Samuti taotles advokaat teabenõudes infot keskkriminaalpolitsei külalisraamatu sissekannete kohta, kuid ka sealt ta vastuseid ei saanud. 

Mõlema kohtuasja puhul oli poolte vahel vaidlus selle üle, kas nii prokuratuuril kui ka PPA-l oli õigus teabenõude täitmisest keelduda. Samas ei olnud teabenõuete esitamise ajal riigiprokuratuur ega keskkriminaalpolitsei külalisraamatule ja selles sisalduvale teabele juurdepääsupiirangut kehtestanud.

Kohus leidis, et isikuandmete kaitse seadus koos isikuandmete kaitse üldmääruse ning avaliku teabe seadusega panevad teabevaldajale kohustuse enne teabe avaldamist sellise toimingu lubatavuses veenduda. «Kui teabenõuet täites selgub, et konkreetse teabe edastamine pöördumise esitajale lubatud ei ole, tuleb sellest keelduda,» tõdes kohus. 

See aga ei tähenda justkui oleks kogu külalisraamatusse salvestatud teabe osas juurdepääsupiirangu kehtestamine igal juhul põhjendatud, selgitas kohus.

Kohus taunis, et prokuratuur ja PPA ei põhjendanud piisavalt, miks nad keelduvad teabenõuete täitmisest ning ei selgitanud Särgavale, et tal tuleb teatada juurdepääsu eesmärk.   

Kohus nentis, et eelnevatele minetustele vaatamata poleks see lõpptulemust mõjutanud ehk teabe väljastamisest oleks tulnud ikkagi keelduda.

«Käesolevaksajaks on prokuratuuri külalisraamatus sisalduv teave asutuse juhi haldusaktiga tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud teabeks. Et tegemist on kehtiva, käesoleva vaidluse esemeks mitteoleva haldusaktiga, ei saa kohus teha prokuratuurile ettekirjutust piiratud juurdepääsuga teabe väljastamiseks,» märkis kohus.

PPA-le esitatud teabenõude täitmisest keeldumise kohta lisas kohus juurde, et Särgaval on kriminaalmenetluses kogu menetluse kestel õigus taotleda teda õigustavate või muude tõendite kriminaalasja juurde võtmist.

«Juhul, kui vastav taotlus jäetakse rahuldamata, on õigus esitada see taotlus uuesti kohtumenetluses. Tõendite lubatavusega seotud asjaolud tuleb vajadusel teha kindlaks asja kohtulikul uurimisel või sellele eelneva menetluse käigus järgides kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud norme,» märkis kohus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles