Riigikohus võttis maadevahetuse süüasja osaliste kaebused menetlusse

Maadevahtuse kohtuprotsess. Esireas istuvad Kalev Kangur (vasakult esimene), Villu Reiljan (paremalt esimene) Tagareas seisab Toomas Annus (paremalt esimene).

FOTO: Mihkel Maripuu

Riigikohus otsustas võtta menetlusse maadevahetuse süüasjas süüdi mõistetud Villu Reiljani, Toomas Annuse ja Kalev Kanguri teistimisavaldused, millega nad soovivad oma süüasja uut läbivaatamist.

Niinimetatud maadevahetuse kohtuasjas 2014. aasta jõustunud otsusega süüdimõistetud Toomas Annus, Villu Reiljan ja Kalev Kangur tahavad süüasja uut läbivaatamist.

Teistmisavaldused esitasid Toomas Annuse, Järvevana OÜ (endine Merko Ehitus AS), Kapitel AS-i (endine E.L.L. Kinnisvara AS) kaitsja vandeadvokaat Leon Glikman, Villu Reiljani kaitsja vandeadvokaat Margus Mugu ja Kalev Kanguri kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandberg.

Teistmine ehk uuendamismenetlus on jõustunud kohtulahendite läbivaatamine uute asjaolude ilmnemisel, mis ei olnud esmaste lahendite tegemise ajal kohtule teada. Teistmisaluse tuvastamisel tühistab riigikohus varasemad lahendid ja uuendab kohtumenetluse.

Annuse kaitsja Glikman palub teistmisavalduses uuendada kriminaalmenetlust maadevahetuse süüasjas ning tühistada selles asjas riigikohtu 30. juuni 2014. aasta otsus ja jätta jõusse Harju maakohtu 19. juuni 2012. aasta õigeksmõistev otsus.

Glikman taotleb ka raha tagastamist ja viiviste välja maksmist esindatavatele Toomas Annusele, Järvevana OÜle  ja Kapitel AS-ile.

Glikman märkis, et Euroopa Inimõiguste Kohtu 2019. aasta 28. mai otsusega rahuldati Toomas Annuse, E.L.L. Kinnisvara AS-i ja AS Järvevana individuaalkaebused ja tuvastati, et süüdistatavate suhtes koguti ja kasutati jälitustegevuse tõendeid Euroopa inimõiguste konventsiooni Eesti oma seadusi rikkudes.

Reiljani kaitsja Margus Mugu palub teistsmisavalduses tühistada riigikohtu 2014. aasta 30. juuni otsus ja jätta jõusse Harju maakohtu 19. juuni 2012 otsus osas, millega mõisteti Reiljan õigeks.

Ka taotleb Mugu Eesti riigilt Villu Reiljani kasuks välja maadevahetuse  kohtuasja kulud ja teistmisavalduse menetluskulud.

Kanguri kaitsja vandeadvokaat Erki Kergandbergi palub teha uus otsus ja tühistada riigikohtu 2014. aasta 30. juuni  süüdimõistev otsus ja jätta jõusse Harju maakohtu 2012. aasta 19. juuni õigeksmõistev otsus.

Ühtlasi palub Mugu mõista Eesti riigilt Kalev Kanguri kasuks maadevahetuse kohtukulud ja teistmismenetluse menetluskulud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles