Vana Baskini teater läks kultuuriministeeriumi vastu kohtusse (1)

BNS
Copy
Aarne Valmis tahaks Vaba Baskini Teatriga jätkata, kuid ei usu, et ilma toetuseta suudab.
Aarne Valmis tahaks Vaba Baskini Teatriga jätkata, kuid ei usu, et ilma toetuseta suudab. Foto: Madis Sinivee

Vana Baskini Teater OÜ esitas eelmisel reedel Tallinna halduskohtule kaebuse kultuuriministeeriumi vastu, kuna teater jäeti ilma tegevustoetusest.

Teater taotleb kultuuriministri mullu 29. mai käskkirja õigusvastasuse tuvastamist taotluste hindamiskriteeriumite osas, samuti kultuuriministri tänavu 17. jaanuari käskkirja tühistamist. 

Teater soovib, et kohus sunniks kultuuriministeeriumi korraldama uuesti taotlusvooru «Etendusasutuste tegevustoetus» 2020. aastal.

Koos kaebusega esitas teater ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palub peatada käesoleva haldusasja menetluse ajaks, täpsemalt haldusasjas kohtulahendi jõustumiseni, kultuuriministri 17. jaanuari käskkirja täitmine.

Kohus andis esialgse õiguskaitse taotluse kohta kultuuriministeeriumile tähtaja seisukohtade esitamiseks. Lähiajal, pärast seisukohtade laekumist teeb kohus ka määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise osas.

Kohus ei ole teatri kaebuses seisukohta veel võtnud ehk ei ole otsustanud, kas kaebus võetakse menetlusse või mitte, samuti ei ole määratud teisi tähtaegu.

18. jaanuaril sai teater kultuuriministeeriumist teate, et kultuuriminister Indrek Saar on otsustanud sellest aastast lõpetada 14 aastat kestnud regulaarselt toiminud tegevustoetuse maksmise Vana Baskini teatrile.

Tagasi üles