Haigekassa mängib erakliinikutega sõlmitud lepingud ringi
Uued lepingud jõustuvad 2021. aasta oktoobris

Haigekassa.

FOTO: Liis Treimann

Reedel avalikustas haigekassa erasektori riigihanke hindamise alused, millega leitakse käesoleva aasta lõpuks uued eriarstiabi, õenduse ja ennetuse lepingupartnerid. Lepingud eraraviasutustega mängitakse ringi ja uued hakkavad plaani kohaselt tööle tuleva aasta oktoobris, vahepealsed kümme kuud on jäetud hankevaidlustega tegelemiseks. 

Haigekassa ostab erakliinikutelt 2020. aastal 43,5 miljoni euro eest teenuseid, mis moodustab 6 protsenti eriarstiabi mahust, 94 protsenti on broneeritud haiglavõrgu arengukava haiglatele ehk suurhaiglatele, keda plaanitav hange ei puuduta.

Uued tingimused arvestavad haigekassa õppetundidega 2018. aastal läbi viidud hankel, kus riigihaiglatest kuni 15 protsenti odavama hinnaga uued tulijad tõrjusid kõrvale patsientide hulgas hinnatud (pikka aega töötanud)  erakliinikud. Sel korral on teenusehinna pakkujapoolne allahindluse mõju hanketulemusele väiksem ning pakutav hind tohib olla kuni 10 protsenti odavam.

Erasektori hange kuulutatakse välja käesoleva aasta maikuus, pakkumusi oodatakse 2020. aasta juuliks ja võitjad otsustatakse sügiseks. Pakkujate vahel säilib pingerida, aga sinna pääsevad raviasutused, kes ületavad lävendi ehk eesmärgi taseme. Lävendid on erialapõhised ja haigekassa hindab pakkuja tehtud tegevusi, mitte lubadusi nagu eelmisel korral. Konkureerivatele raviasutustele on jäetud pikem aeg, et nad jõuaksid enda tegevuse kvaliteedimõõdikutega vastavusse viia. «Näiteks kui nahaarstil puudub protseduuri läbiviimiseks aparaat, mis annab hankel lisapunkte, siis jääb tal aega selle ostmiseks,» selgitas haigekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas. Hetkel ei ole veel kokku lepitud, kuidas jaguneb hankesumma lävendi ületanud raviasutuste vahel.

Uued eriarstiabi lepingud sõlmitakse edukate pakkujatega hiljemalt 2021. aasta alguses ja kehtima hakkavad need 2021. aasta oktoobris. Seekord sõlmitakse lepingud viieks aastaks.

Haigekassa alustas uue eriarstiabi hanke ettevalmistamist 2019. aasta märtsis, kaasates läbirääkimistesse  eratervishoiuasutuste liidu, haiglate liidu, arstide erialaseltsid, sotsiaalministeeriumi ja terviseameti.

Eesti eratervishoiuasutuse liidu juhatuse liikme Tõnis Alliku sõnul on haigekassal sel korral plaanis osa raha jagada välja hiljem, uued lepingupartnerid alustavad väiksemate stardipakettidega. «Kui patsiendid soovivad mõne arsti juures rohkem käia, saab see raviasutus hiljem lepinguraha ja täiendavaid visiidiaegu juurde, tänu üleriigilisele digiregistratuurile kohe  uuest lepinguperioodist,» lisas Allik. «Teisalt võib erakliinikutes tekitada kõhedust, kuidas uus kord välja hakkab nägema, kui asutus ei saa enam oma tööd sajaprotsendiliselt planeerida.»

Tähnase sõnul jääb kehtima raviraha kogusumma ja piirkondlik jaotus. «Suurem osa mahust lepingulisele raviasutusele garanteeritakse igal juhul, ümber mängitakse hiljem vaid osa esmaseid vastuvõtte, mis olenevalt erialast võivad  jääda 15 ja 80 protsendi vahele.» Täpsemad reeglid selguvad töö käigus.

Hanke kriteeriumite koostamisel on lähtutud võrdsest kohtlemisest, konkurentsi soodustamisest, läbipaistvusese ja kontrollitavusest. Tulemuste hindamise põhimõtted on järgmised: inimkesksus, teenuse kvaliteet ja osutamise kogemus, kodulähedus (katmata teenusele osutajate leidmine), ravi terviklikkus (patsiendi kogu ravi ühes kliinikus), õiguskuulekus (leppetrahvid, kaebused). Samuti peab raviasutus kasutama digiregistratuuri ja e-konsultatsiooni teenust. Lisapunkte annab hinnakoefitsient ehk haigekassale pakutav soodustus (teenuse madalam hind).

Esialgseid hindamiskriteeriumeid näeb haigekassa kodulehelt. Teenuseosutajatel on kriteeriumite osas võimalik arvamust avaldada kaks nädalat. Haigekassa palub allkirjastatud ettepanekuid hiljemalt 06.03.2020 e-posti aadressile hange2021@haigekassa.ee.

Tagasi üles