Haridusministeerium soovitab koroonaviirusega riikides reisinud õpilastel koos vanematega 2 nädalaks koju jääda

Koroonaviiruse vastased meetmed.

FOTO: Jarno Mela/AFP/Scanpix

Haridusministeerium soovitab koolidel jälgida terviseameti soovitusi seoses koroonaviiruse levikuga ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid viiruse leviku ennetamisel. Vanematel, kes käisid puhkamas viiruse suurema levikuga paikades, soovitatakse viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida oma tervislikku seisundit.

Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale. Ministeerium edastas täna terviseameti koostatud soovitused haridusasutuste juhtidele ja partneritele.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit. Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palutakse teavitada sellest õppeasutust. Lapsevanematel ja õpilastel soovitab ministeerium pöörduda otse kooli poole täpsemate juhiste saamiseks õppetöö korraldamise osas.

Haridusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45.

Kõige värskema info viiruse leviku ja tõkestamise kohta leiab terviseameti kodulehelt.

Haridus- ja teadusministeerium jälgib olukorda koos terviseametiga ja vastavalt vajadusele edastab täiendavat infot.

Tagasi üles