Kultuurikomisjon otsib ERRi nõukogusse uusi liikmeid

Eesti Rahvusringhääling. 

FOTO: Toomas Huik

Riigikogu kultuurikomisjon otsib Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogusse uusi eksperte. 

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul on lähiajal lõppenud ja lõppemas nõukogu kahe asjatundjast liikme volitused, seega alustatakse ettevalmistustega uute ekspertide leidmiseks. 

«Lähtume rahvusringhäälingu nõukogu esitatud ootusest, et uuteks liikmeteks võiksid olla finantsmajandusliku kogemusega meediavaldkonna asjatundja ning meedia ühiskondlikku rolli uurinud või käsitlenud meediavaldkonda laiemalt tundev ekspert, kes omab ühiskonnas laialdast autoriteeti ja on soovitavalt akadeemilise taustaga,» ütles Must. 

Nõukogu liikme Agu Uudelepa volitused lõppesid 4. veebruaril. Uue meedia valdkonna eksperdi Pille Pruulmann-Vengerfeldti volitused lõppevad 26. mail.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Rahvusringhäälingu nõukogu liige ei või olla rahvusringhäälingu juhatuse liige, prokurist ega audiitor, meediateenuse osutaja juhtorgani liige, füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses, lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, meediateenuse osutaja osanik, aktsionär või liige ega valitsuse liige.

Nõukogu liikmed nimetab riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul. Komisjon ootab liikmekandidaatide dokumente 31. märtsiks ning langetab otsuse aprilli alguses. Eelnõu arutatakse ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles